Publiciteitscampagne rondom OSB-Keurmerk

Rob Bongenaar, directeur OSB

Bij het OSB-Keurmerk is de communicatie erg belangrijk, zo schetste Rob Bongenaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juni. OSB informeert in het najaar en ook na de lancering op 1 januari 2013 de leden structureel over het OSB-Keurmerk.

‘Iedereen zal weten dat het OSB-Keurmerk er is en we zullen iedereen over alle vorderingen blijven informeren,’ legt Bongenaar tijdens zijn presentatie over het OSB-Keurmerk aan alle aanwezigen uit.

Structurele campagne opdrachtgevers

OSB is een structurele campagne aan het voorbereiden voor opdrachtgevers. Kenmerkend voor deze doelgroep in de schoonmaakbranche is dat die doelgroep heel divers en breed is. Daar wordt in de campagne uiteraard rekening mee gehouden. Naast reclame, interviews, artikelen in vakbladen, worden slimme PR-acties georganiseerd met onze leden. ‘De leden van OSB zijn de ambassadeurs en www.osb-keurmerk.nl is de informatiebron,’ besluit de OSB-directeur.

In de OSB-Nieuwsbrief, het OSB Magazine en via de website informeert OSB alle betrokkenen structureel en houdt u op de hoogte van alle vorderingen rondom het keurmerk.

Informatie: www.osb.nl

Reageren?