WVB wil samen met FOSAG

glazenwasser

APS: Dit is een origineel persbericht.De ondernemersvereniging WVB Vastgoed Onderhoudsbedrijven wil vanaf volgend jaar samengaan met Koninklijke vereniging FOSAG. Hiertoe heeft de ledenraad van de werkgeversorganisatie WVB unaniem besloten. 

FOSAG is de koninklijke ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds, metaalconserverings- en de glasbrnache.

OnderhoudNl

Doel van de samenwerking is om gezamenlijk onder de vorig jaar door FOSAG al gepresenteerde nieuwe organisatienaam OnderhoudNL te gaan werken. Twee bestuurlijke werkgroepen gaan binnenkort aan de slag om de eenwording verder uit te werken en vorm te geven.

In het najaar tijdens de algemene ledenvergadering van FOSAG zal het FOSAG-bestuur deze plannen voorleggen aan haar leden. Het is vervolgens de bedoeling dat nog voor het einde van het jaar de WVB en FOSAG dan fysiek samengaan. Volgend voorjaar voorziet men reeds in een eerste gezamenlijk opdrachtgeverscongres.

Gebouwonderhoud

FOSAG is één van de grootste branche organisaties van Nederland en streeft naar schaalvergroting door middel van samenwerkingen. Professionalisering en specialisering in alle sectoren rond gebouwonderhoud staan daarbij voorop. Zo zijn de Stichting VGO-keur en de Stichting Restauratieschilders Nederland (SRSN) al eerder ondergebracht bij de vereniging FOSAG.

Informatie: www.fosag.nl

Reageren?