VSR: UV- en ATP-meetmethoden ‘interessante aanvulling’

UV-licht

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft ATP- en UV-metingen beoordeeld op hun waarde en toepassing om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen. VSR concludeert dat beide methoden interessante aanvullingen kunnen zijn op VSR-KMS en VSR-DKS.

Objectieve beoordeling van de schoonmaakkwaliteit

Er zijn, naast het kwaliteitsmeetsysteem dat VSR propageert voor de objectieve beoordeling van de schoonmaakkwaliteit (VSR-KMS en VSR-DKS; dagelijks controle), diverse methoden om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen. ATP (Adenosi-Tri-Fosfaat)-metingen en UV (Ultra-Violet)-metingen worden steeds meer gebruikt.

VSR heeft deze meetmethoden onder de loep genomen en concludeert dat beide methoden interessante aanvullingen kunnen zijn op VSR-KMS en VSR-DKS.

ATP-methode geeft semi-kwantitatieve resultaten

De ATP-methode geeft semi-kwantitatieve resultaten, die sterk beïnvloed kunnen zijn door vuilaanbod, methodefouten en andere omstandigheden. VSR adviseert deze meetmethode alleen te gebruiken om trends in schoonmaakkwaliteit te ontdekken.

UV-methode onzichtbare vervuiling direct zichtbaar

De UV-methode heeft als grootste voordeel dat onzichtbare vervuiling direct zichtbaar wordt gemaakt. Er is geen kwantificering, wel kan worden geteld hoeveel plekken ten onrechte niet gereinigd zijn. De methode is zeker (kosten)effectief als trainingsmiddel van schoonmaakpersoneel en voor bewustwording bij het management.

Informatie: www.vsr-org.nl

Reageren?