Landelijke Stoffendag: dinsdag 2 oktober

Gevaarlijke stoffen

Op dinsdag 2 oktober organiseren TNO, Arbo Unie en Beco in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wegens succes alweer de 3e Landelijke stoffendag. De jaarlijkse dag voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen en daar echt alles over wil weten.

Dat deze dag voorziet in een behoefte blijkt uit het feit dat er jaarlijks ruim 350 bezoekers naar deze dag toekomen. De congresbezoekers vinden het belangrijk om bewust om te gaan met de risico’s die het werken met stoffen met zich mee kunnen brengen.

Behalve een inhoudelijk programma is er tijd om met collega’s en anderen te netwerken en praktische ervaringen uit te wisselen.

Het belooft ook dit jaar weer een interessante dag te worden met veel inhoudelijke en vooral praktische workshops.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • Samen werken aan een gezonde werkplek
  • Veilig werken is belangrijk, maar hoe krijg je de werkvloer mee
  • Wat heeft uw bedrijf aan de Zelfinspectietool
  • Wegwijs in Nano land
  • Begrijpelijke werk en veiligheidsinstructies, hoe zien deze eruit?
  • Werksituaties beoordelen met de REACH-tool ART

Verder presenteren diverse organisaties hun producten en dienstenaanbod op de stoffenmarkt.

Informatie: www.stoffenmanager.nl

http://portal.stoffenmanager.nl/index.aspx?id=130

Reageren?