Rentokil behaalt Keurmerk Plaagdiermanagement

Rentokil

Op dinsdag 26 juni jongstleden heeft Rentokil Pest Control het Keurmerk Plaagdiermanagement uitgereikt gekregen. Deze norm is speciaal voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren en adviezen geven ter voorkoming en bestrijding van plaagdieren en hout-aantastende organismen zoals houtworm.

Het doel van het Keurmerk Plaagdiermanagement is om het imago van de Plaagdiermanagementbranche te verhogen door het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Ook maakt de norm inzichtelijk dat het gecertificeerde bedrijf zorg draagt voor de veiligheid van mens en milieu en voldoet aan alle relevante wetgeving bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Gebruik biociden beperken

Daarnaast werken de gecertificeerde bedrijven volgens Integrated Pest Management om het gebruik van biociden tot een minimum te beperken en waar mogelijk zelfs te voorkomen.

Het NVPB zal na uitgifte van het certificaat periodieke controles uitvoeren, waarin wordt vastgesteld of het gecertificeerde bedrijf nog aan de norm voldoet. Na drie jaar volgt een nieuwe beoordeling.

Naast het Keurmerk Plaagdiermanagement is Rentokil ook ISO 9001:2008 en VCA** gecertificeerd. Zo werkt Rentokil Pest Control al jaren aan de professionalisering en de kwaliteit van de dienstverlening.

Informatie: www.rentokil.nl

Reageren?