Informatiebijeenkomst praktijkopleiders Schoonmaak en Glazenwassen

hygiëne op basisscholen

Donderdag 31 mei organiseerden de stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) en kenniscentrum Savantis een informatiebijeenkomst in Zwolle voor docenten en praktijkopleiders in de sector Schoonmaak en Glazenwassen.

Door gelegenheid te bieden om ervaringen te delen en nieuwe kennis op te doen, helpen de brancheorganisatie en het kenniscentrum de sector verder te professionaliseren. Hiermee streven zij ernaar de kwaliteit van de mbo-opleidingen nog verder te verbeteren.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Voorafgaand aan de bijeenkomst inventariseerden de RAS en Savantis de behoefte bij docenten en praktijkopleiders. Tijdens het plenaire ochtendprogramma kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: mbo en beroepspraktijkvorming, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de wettelijke regelgeving rond examinering.

Mbo en bedrijfsleven

De middag stond in het teken van twee interactieve workshops rond het examen en de relatie tussen mbo en bedrijfsleven. De deelnemers benadrukten dat een mbo-opleiding niet alleen belangrijk is voor het individu, maar ook voor het bedrijfsleven. Groeit de individuele medewerker, dan groeit ook de kwaliteit van de organisatie waar hij zijn werk doet.

Deelnemers vonden het een interessante bijeenkomst. Ook werden suggesties gedaan rond bestaande opleidingen en verbetering van het imago van de sector.

Een werkgever: “Ik besefte al dat goedgeschoolde werknemers erg waardevol zijn voor mijn bedrijf. Maar dankzij deze bijeenkomst is het me nu duidelijk wat de meerwaarde is van een mbo-opleiding ten opzichte van een training, cursus of vakopleiding. Ik denk dat daar meer bekendheid over moet komen.”

Weinig jongeren kiezen voor sector

Jack Joosse, opleidingsadviseur bij Savantis: “Door het imago zijn er helaas nog maar weinig jongeren die kiezen voor het werken in deze sector. Wil je dat aanpakken? Betrek dan deze jongeren, hun ouders en de school bij de mogelijkheden die de sector te bieden heeft.”

Schoonmaak en Glazenwassen

Vijf jaar geleden werd gestart met het opzetten van opleidingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen. Inmiddels is elk niveau van het mbo een uitdagende opleiding rijker. Het vakmanschap wordt op deze manier generatieslang doorgegeven, waardoor de toekomst van het beroep is veiliggesteld. De komende tijd gaan de RAS en Savantis met de ervaringen van de informatiebijeenkomst aan de slag.

Informatie: www.savantis.nl, www.ras.nl

 

Reageren?