Nieuwe uitgave VSR over kwaliteit meten en contractvormen

VSR logo

In de nieuwe uitgave Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem in relatie tot contractvormen is een aantal contractvormen beschreven en de relatie van die vormen met VSR-KMS. VSR stelt dat VSR-KMS uitstekend toepasbaar is op alle mogelijke contractvormen.

Het VSR-KMS is toepasbaar op contracten die overwegend inspanningsgespecificeerd zijn maar waarin ook het periodiek meten van de technische schoonmaakkwaliteit (= resultaat) is vastgelegd tot contracten waarbij alleen het resultaat is vastgelegd.

Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is een systeem dat de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden beoordeelt. VSR-KMS is zowel toepasbaar bij handelingsgespecificeerde contracten als bij resultaatgespecificeerde contracten

Handelingsgespecificeerde contracten

Bij handelingsgespecificeerde/inspanningsgerichte contracten wordt met het VSR-KMS het resultaat van de schoonmaak gemeten, maar wel volgens de specificatie van de schoonmaak.

De manier van specificeren is daarom onlosmakelijk verbonden aan de wijze van meten van kwaliteit. De ‘handelingsgespecificeerde beoordelingshandleiding’ van het VSR-KMS is uitermate geschikt voor het meten van de uitgevoerde kwaliteit bij contracten met een specificatie op basis van werkprogramma’s.

Resultaatgespecificeerde schoonmaak

VSR heeft daarnaast recent ook een “Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak” gepubliceerd. Deze handleiding is toepasbaar bij contracten waarbij de werkprogramma’s met handelingen, frequenties en oplevermomenten niet bekend zijn, dus resultaatverbintenissen.

In deze VSR-publicatie zijn die elementen opgenomen die gewoonlijk in een modern kantoorgebouw binnen de schoonmaak vallen. Per element is een aanvaardbaar minimum niveau vermeld.

Aanvaardbaar minimum niveau

De gebruikte begrippen die in de kolom “Aanvaardbaar minimum niveau” staan, zijn duidelijk en eenduidig omschreven zodat breed in de markt bekend is en gedragen wordt wat onder die begrippen wordt verstaan.

Met de introductie van die “Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak” is verduidelijkt dat VSR-KMS uitstekend toepasbaar is op alle mogelijke contractvormen: van inspanningsgerichte contracten tot zuiver resultaatgespecificeerde contracten.

De “Beoordelingshandleiding” zal periodiek worden geactualiseerd. Om die reden is de beoordelingshandleiding op de website van VSR (www.vsr-org.nl) te downloaden zodat altijd de meest actuele versie beschikbaar is. Overigens geldt dat ook voor de uitgave “Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem in relatie tot contractvormen”.

Informatie: www.vsr-org.nl

Reageren?