Onderwijs stelt verbeteringen binnenklimaat uit

hygiëne op basisscholen

De zomerperiode is voor veel onderwijsinstellingen de ideale periode om het onderhoud aan de gebouwen uit te voeren. Komende zomer gaan veel onderwijsinstellingen het schilderwerk en de projectvloerbedekking aanpakken. De onderhoudsbudgetten staan echter behoorlijk onder druk, waardoor bepaalde geplande onderhoudswerkzaamheden sneuvelen.

Met name verbeteringen aan het binnenklimaat en het plaatsen van dubbel glas zijn dit jaar het kind van de rekening. Dit blijkt uit een online opinieonderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder 47 verantwoordelijken voor het onderhoud bij onderwijsinstellingen.

Zomervakantie drukke periode onderhoud

De zomervakantie is vaak een drukke periode voor het onderhoud bij onderwijsinstellingen. Nu de leerlingen afwezig zijn, kan veel van het geplande onderhoud worden uitgevoerd. USP Marketing Consultancy heeft in dat kader een opiniërend onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke werkzaamheden de komende zomer zullen plaatsvinden, maar misschien nog wel belangrijker, welke werkzaamheden worden uitgesteld.

Schilderwerk en vloerbedekking

Tweederde van de bevraagde onderwijsinstellingen gaat komende zomer het schilderwerk aanpakken. Daarnaast gaat 40% nieuwe projectvloerbedekking leggen en een kwart is van plan om systeemplafonds te gaan plaatsen of vervangen.

Een deel van de werkzaamheden die komende zomer wordt uitgevoerd zal door de technische dienst zelf worden uitgevoerd, maar er zijn ook werkzaamheden waarvoor een professionele partij wordt ingeschakeld.

Tweederde van de bevraagde onderwijsinstellingen geeft aan een aannemer of gespecialiseerd klussenbedrijf in de arm te nemen voor de werkzaamheden die plaats zullen vinden. Eén op de vijf onderwijsinstellingen gaat de hulp inschakelen van een extern bouwkundig adviseur en 11% huurt een architect in.

Frisse Scholenproject

Het energieverbruik bij onderwijsinstellingen kan flink omlaag en bovendien is het binnenklimaat vaak van slechte kwaliteit. Agentschap NL is in dat kader het ‘Frisse Scholenproject’ opgestart om onderwijsinstellingen te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenklimaat te verbeteren.

Onderwijsinstellingen zijn zich momenteel ter degen bewust van de noodzaak tot het verbeteren van het energieverbruik en binnenklimaat. Echter, bij een deel van de onderwijsinstellingen zijn deze werkzaamheden vaak het kind van de rekening wanneer er bezuinigd moet worden.

20% onderwijsinstellingen stelt verbeteringen binnenklimaat uit

Eén op de vijf onderwijsinstellingen geeft aan dat het geplande onderhoud om het binnenklimaat te verbeteren wordt uitgesteld en nog eens 13% was van plan om dubbel glas te plaatsen maar stelt dit toch uit.

Onderhoudsbudgetten onder druk

In veel sectoren staan, als gevolg van de huidige economische situatie, de onderhoudsbudgetten flink onder druk. Ook de onderwijssector heeft hiermee te maken.

Twee op de vijf onderwijsinstellingen geeft aan dat het onderhoudsbudget momenteel aanzienlijk lager is dan drie jaar geleden. Daarnaast heeft bijna een derde van de bevraagde onderwijsinstellingen in de afgelopen 3 jaar relatief veel onderhoud uitgesteld om kosten te besparen.

Het uitstellen van onderhoud gaat echter niet van harte; 68% van de onderwijsinstellingen geeft aan dat zij, ondanks invloed van de economische situatie, het geplande onderhoud liever niet een jaar uitstellen.

Technische verantwoording:
Voor dit onderzoek zijn in juni 2012 47 online enquêtes afgenomen onder verantwoordelijken voor het onderhoud bij verschillende typen onderwijsinstellingen in heel Nederland. Dit kan de technische dienst van de onderwijsinstelling, een specifieke beheerstichting of een gemeente zijn.

Link naar het volledige artikel 

Bron: USP Marketing Consultancy, Business Unit Afbouw

Reacties

Één reactie op “Onderwijs stelt verbeteringen binnenklimaat uit”

Reageren?