Finse stoffenmanager succesvol gelanceerd

Gevaarlijke stoffen

In samenwerking met het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) is Stoffenmanager succesvol in Finland gelanceerd. De Finse stoffenmanager helpt Finse ondernemers een goed overzicht te krijgen over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. De stoffenmanager kent inmiddels een Engelse, een Duitse en dus nu sinds kort ook een Finse variant.

Stoffenmanager

De stoffenmanager is een gratis, digitaal hulpmiddel dat via Internet te gebruiken is. Het geeft de gebruiker snel inzicht in de risico’s van de stoffen en andere producten waar in het bedrijf  mee wordt gewerkt.

De gebruiker ziet welke alternatieven er zijn en welke preventieve maatregelen hij kan nemen om de gezondheidsrisico’s te beheersen. Stoffenmanager sluit aan bij de behoeften, doordat gebruikers met dit instrument een kosteneffectieve tool in handen krijgen om het stoffenbeleid in hun eigen organisatie vorm te geven.

Inspectie SZW

Het gebruik van stoffenmanager is dan ook vaak gekoppeld aan andere onderdelen van de bedrijfsvoering zoals productkwaliteit en inkoopbeleid. In Nederland is het instrument goedgekeurd door de Inspectie SZW. Het aantal gebruikers van stoffenmanager groeit dan ook gestaag.

In 2003 zijn TNO, Arbo Unie en Beco in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met de ontwikkeling van Stoffenmanager. Samen vormen deze drie partijen het ‘Stoffenmanager Consortium ‘. 

Andere landen

Ook in andere landen neemt de belangstelling voor Stoffenmanager toe. Een aantal andere landen heeft interesse in Stoffenmanager kenbaar gemaakt. Met deze landen vinden momenteel oriënterende gesprekken plaats.

Op 1 en 2 oktober 2012 vindt bovendien de tweede internationale bijeenkomst plaats met EU landen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een eigen landversie van de stoffenmanager.

Informatie: www.stoffenmanager.nl

Reageren?