Werner & Mertz ontvangt opnieuw ISO 14001 certificaat

Werner & Mertz Greencare

Het milieumanagementsysteem van Werner & Mertz – dat onder andere de reinigingsmiddelenmerken Tana Professional, green care en Froggy produceert – is opnieuw gecertificeerd voor ISO14001. Deze certificering geldt voor het volledige productieproces.

Het certificaat biedt de garantie dat alle producten van Werner & Mertz op een duurzame en milieusparende manier worden geproduceerd. 

Duurzaam

Het gaat om een hernieuwing van het ISO14001-certificaat dat Werner & Mertz al droeg. Duurzaam handelen heeft bij Werner & Mertz immers al een lange en succesvolle traditie. Alle – professionele en consumenten – reinigingsproducten, worden er op een duurzame manier geproduceerd. De producten bevatten bovendien zoveel mogelijk detergenten van hernieuwbare bronnen, met een zo hoog mogelijke biologische afbreekbaarheid. 

Zonne-energie

Niet enkel het productieprocedé van Werner & Mertz is duurzaam. Ook het administratieve gebouw op de productiesite in Mainz (Duitsland) was bij zijn opening op 21 oktober 2010 het eerste in Europa dat water-, wind- en zonne-energie combineerde met geothermische systemen voor verwarming en koeling.

Het gebouw produceert hierdoor meer energie dan het verbruikt. Het teveel van de gegenereerde energie kan worden aangewend voor het productieproces of ter bevoorrading van het stadsnet. 

ISO 14001

ISO 14001 is een norm die zich speciaal richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en die wereldwijd wordt toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.

Eric Van Raemdonck, General Manager Werner & Mertz Professional Benelux, duidt: “Het monitoren van uitstoten, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energieverbruik en overige milieuaspecten biedt een goed inzicht in de milieuprestatie van onze organisatie. De informatie die hieruit voortvloeit, vormt voor het management mee de basis voor het nemen van belangrijke beslissingen. Bovendien beschikt Werner & Mertz ook over EMAS-certificaat.

“Dit certificaat van het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem wordt enkel toegekend aan organisaties die bewezen duurzaam ondernemen. In Europa is Werner & Mertz een van de enige reinigingsmiddelenproducenten die dit certificaat draagt.”

Informatie: www.wmprof.com, www.ecofroggy.be en www.werner-mertz.de

Reageren?