Hago: diploma’s uitreiken en code-ondertekening

Hago - ROC Aventus

Afgelopen maand slaagden twee nieuwe groepen schoonmakers van schoonmaakbedrijf Hago voor de basisopleiding. De schoonmakers van zowel ROC Nijmegen als ROC Aventus namen tijdens een feestelijke uitreiking het felbegeerde diploma in ontvangst.

ROC Nijmegen greep tijdens de diplomauitreiking van ‘hun’ schoonmakers op 18 juni de gelegenheid aan om – als eerste uit hun regio – ook de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen. Enkele weken later, op 4 juli, schaarde ook ROC Aventus zich achter de uitgangspunten van de Code.

Opgeleid personeel voorwaarde

“Van nature maken ROC’s zich sterk voor het belang van goed opgeleide medewerkers. Niet voor niets heeft bijvoorbeeld ROC Nijmegen opgeleid personeel als voorwaarde
meegenomen in het contract met Hago. Met het ondertekenen van de Code nemen zij
bovendien een voortrekkersrol in, in de invulling van de Code. Door aandacht voor de
schoonmaker met jaarlijks terugkerende gesprekken en investering in opleiding”, legt
Nanneke Zelle, hoofd marketing & communicatie Hago, uit.

Kwart ondertekenaars opdrachtgever van Hago

ROC Aventus was de 24e opdrachtgever van Hago die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekende. In totaal staat de teller inmiddels op 90 opdrachtgevers in de
branche.

Hago stimuleert haar opdrachtgevers de Code te ondertekenen en daagt zichzelf
uit in haar zelfverklaring – onderdeel van het keurmerk dat OSB later dit jaar introduceert
– met concrete, toetsbare uitdagingen die bijdragen aan het verbeteren van de relatie
tussen opdrachtgever en –nemer en de branche in het algemeen.

Informatie: www.hago.nl

Reageren?