Werner & Mertz opnieuw gecertificeerd door EMAS

Werner & Mertz Greencare

Het milieumanagementsysteem van Werner & Mertz – dat onder andere de reinigingsmiddelenmerken Tana Professional, green care en Froggy produceert – is opnieuw gecertificeerd door EMAS. Daarmee toont Werner & Mertz voor de derde keer op rij dat het aantoonbare inspanningen doet ter verbetering van zijn milieuprestaties.

EMAS en informatievertrekking

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is het certificaat van het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem en wordt enkel toegekend aan organisaties die bewezen duurzaam ondernemen.

In Europa is Werner & Mertz een van de weinige reinigingsmiddelenproducenten die dit certificaat draagt. Eric Van Raemdonck, General Manager Werner & Mertz Professional Benelux, duidt: “Het gaat om een hernieuwde EMAS-erkenning voor Werner & Mertz. Ons bedrijf draagt deze erkenning al bijna tien jaar lang onafgebroken.”

Milieuanalyse

Om het EMAS certificaat te behalen, moet een organisatie of bedrijf in eerste instantie een milieuanalyse van haar activiteiten uitvoeren en een milieuverklaring opstellen. Deze verklaring is een communicatie-instrument voor het publiek: ze moet het mogelijk maken om inzicht te verkrijgen in de impact van de onderneming en in de milieuresultaten, alsook in de doelstellingen om de milieuprestaties te verbeteren. 

Eric Van Raemdonck: “De organisatie die zich voor EMAS wil laten registreren moet haar milieubeheersysteem laten verifiëren en haar verklaring laten valideren door een erkende instantie. Van zodra een instelling of organisatie geregistreerd is, heeft deze het recht om het EMAS-logo te gebruiken, met vermelding van het officiële registratienummer op de Europese lijst.”

Onlangs ook opnieuw ISO14001-certificaat

Om de drie jaar moet een nieuwe milieuverklaring worden opgesteld, met jaarlijks eventuele tussentijdse bijwerkingen; deze documenten worden eveneens gevalideerd door een erkend auditeur.

Onlangs ontving Werner & Mertz ook opnieuw het ISO14001-certificaat. “In de praktijk kan een organisatie die een ISO 14001-certificaat bezit, een EMAS certificaat krijgen door het milieuverslag aanvullend te laten valideren volgens de daarvoor geldende regels.

“Dat is ook meteen het verschil tussen ISO 14001 en EMAS. ISO 14001 vereist niet dat een organisatie periodiek extern informatie verstrekt over haar milieuprestaties. EMAS levert een uiterst objectief bewijs van het feit dat wij effectief bijdragen aan een duurzame ontwikkeling”, legt Eric Van Raemdonck uit.

Duurzaamheid in alle geledingen

Duurzaam handelen heeft bij Werner & Mertz al een lange en succesvolle traditie. Alle – professionele en consumenten – reinigingsproducten, worden er op een duurzame manier geproduceerd. De producten bevatten bovendien zoveel mogelijk grondstoffen van hernieuwbare bronnen, met een zo hoog mogelijke biologische afbreekbaarheid.
 
Niet enkel het productieprocedé van Werner & Mertz is duurzaam. Ook het administratieve gebouw op de productiesite in Mainz (Duitsland) was bij zijn opening op 21 oktober 2010 het eerste in Europa dat wind- en zonne-energie combineerde met geothermische systemen voor verwarming en koeling. Het gebouw produceert hierdoor meer energie dan het verbruikt. Het teveel van de gegenereerde energie kan worden aangewend voor het productieproces of ter bevoorrading van het stadsnet.

Informatie: www.wmprof.com, www.ecofroggy.be en www.werner-mertz.de  

Reageren?