Vereniging Schoonmaak Research publiceert de Food-Audit

VSR logo

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft, aanvullend op reeds bestaande VSR-PraktijkRichtlijnen, onlangs de VSR-Food-Audit gepubliceerd. Dit document is een praktische handreiking voor de voedingsmiddelensector om schoonmaakbedrijven te toetsen.

Bedrijven in de voedingsmiddelensector moeten in het belang van de voedselveiligheid en -kwaliteit voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving.

Naast regelgeving door de overheden, voorzien ook voedselveiligheid- en kwaliteitscertificatieschema’s (zoals FSSC 22000, BRC, IFS) in eisen aan onder andere gebouw, inrichting, hygiënemaatregelen en schoonmaak.

De schoonmaakorganisatie binnen het voedingsmiddelenbedrijf, en indien daarbij van uitbesteding sprake van is, het professionele schoonmaakbedrijf, werkt in opdracht van en dus in het verlengde van de verantwoordelijkheid van het voedingsmiddelenbedrijf.

Praktijkrichtlijnen

Ten behoeve van het schoonmaken en controle daarvan in productieomgevingen heeft VSR, met in achtneming van de regelgeving en normeringen, reeds een aantal PraktijkRichtlijnen ontwikkeld.

Aanvullend op deze Praktijkrichtlijnen, is onlangs de VSR-food-audit (VSR-PR-2-3) gepubliceerd. Dit document is een praktische handreiking om bij het schoonmaakbedrijf te toetsen of aan alle in de VSR-PraktijkRichtlijnen aanbevolen maatregelen wordt voldaan.

Voedingsmiddelenbedrijf

Maar dit document kan ook worden benut door een voedingsmiddelenbedrijf voor een audit van de eigen schoonmaakorganisatie of door een schoonmaakbedrijf voor de audit van haar bij een voedingsmiddelenbedrijf functionerende schoonmaakorganisatie.

De auditresultaten kunnen worden benut om bevestiging te krijgen dat aan alle (wettelijke of andere afgesproken) voorwaarden is voldaan, om te toetsten of er redenen zijn voor verbeteringen, om te toetsen of de VSR praktijkrichtlijnen juist aansluiten aan de eisen van de schoonmaakorganisatie etc

De audit stelt ook vragen om het voedsel productieproces, de daarbij horende eisen (bijvoorbeeld normen) en de daar behorende schoonmaak oplossingen goed in beeld te krijgen.

Informatie: www.vsr-org.nl

Reageren?