Facilicom Facility Solutions gestart bij Multi Corp

Facilicom - Multi Corp

Facilicom Facility Solutions is sinds 1 juli 2012 samen met de divisies een multiservicecontract gestart bij Multi Corporation. Multi Corp. ontwikkelt, beheert en investeert in grootschalige, multifunctionele winkelcentra en binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten.

Multi Corp. is de grootste ontwikkelaar voor winkelcentra in Europa, is actief in 14 Europese landen en het hoofdkantoor is gevestigd in Gouda.

Schoonmaak, catering, beveiliging

1 juli 2012 is de implementatieperiode van start gegaan. Facilicom levert sindsdien de diensten catering, schoonmaak en beveiliging onder aansturing van een facility coördinator van Facilicom.

Infromatie: www.facilicom.nl

Reageren?