Factos start met MobileVSR

Factos MobileVSR tablet met tekening

Het bestaande programma Factos VSR KMS voor het uitvoeren van VSR-genormeerde kwaliteitsmetingen heeft twee uitbreidingen gekregen. Het was al lang mogelijk om het totale beheer van het VSR-kwaliteitmeetsysteem in één programma onder te brengen en controles digitaal te lopen, nu kunnen deze controles via MobileVSR ook met tablets van diverse systemen worden gelopen.

Digitaal tekeningbeheer

Ook digitaal tekeningbeheer is toegevoegd. De eenmalig gedigitaliseerde plattegronden worden aan Factos VSR KMS gekoppeld. Als een steekproef is klaargezet wordt deze op de betreffende plattegronden ingekleurd en meegezonden naar MobileVSR.

Op de tablet zijn de ruimten op de tekening aanklikbaar. Tekeningbeheer wordt ook gekoppeld aan andere toepassingen in het online platform Factos Facts, zoals DKS, Taakbeheer en Laag-frequente controles. 

Software voor facilitaire diensten

Factos ontwikkelt software voor facilitaire diensten. Opdrachtgevers van Factos zijn schoonmaakorganisaties, gebouwbeheerders, intermediairs en eigen facilitaire diensten. Factos ontwikkelt webbased software met de thema’s informatie en samenwerking, kwaliteitbeheer en logistiek met focus op de eenvoud voor de eindgebruiker en inhoud voor managers.

Informatie: www.factos.nl

Reageren?