KLM ondertekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ondertekening Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op 20 augustus heeft KLM de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. De Code is een gezamenlijk initiatief van betrokken partijen om de effecten van marktwerking op de arbeidsomstandigheden in de schoonmaak- en glazenwassersbranche daar waar nodig te verbeteren. ‘Het gaat over mensen.
Je moet de verantwoordelijkheid pakken. Niet alleen kijken naar diegenen die voor je werken, maar ook naar diegenen die met je werken’, aldus de heer Wim Kooijman, directeur HR van KLM.

Kooijman geeft aan dat er meerdere beweegredenen voor KLM zijn om de Code te ondertekenen. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) komt er een aantal dingen samen. Kooijman: ‘KLM heeft de kenmerken van een familiebedrijf. Het onderling voor elkaar opkomen en verantwoordelijkheid nemen voor arbeidsvoorwaarden, geldt voor iedereen die voor en met KLM werkt’. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de beroeps- en gedragscode voor P&O professionals, de NVP code, sluiten naadloos op elkaar aan. Het gaat over hoe het P&O-beleid wordt ingevuld. Met elkaar in gesprek blijven en gevoel hebben voor wat er op de werkvloer leeft, zijn volgens hem van groot belang.

Verwachtingen uitspreken
Toen KLM jaren geleden overging naar een nieuw schoonmaakbedrijf heeft het de organisatie ‘gedwongen’ om in gesprek te gaan. ’Het is belangrijk om de vertaalslag te maken naar wat je als organisatie wilt en wat je van elkaar verwacht’, zo meent Kooijman. ‘Als je uitbesteedt dan moet je daar afspraken over maken. Je moet je opdrachtnemer managen’.

Code als breekijzer
Kees Blokland, voorzitter Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, onderschrijft dat het inderdaad belangrijk is om de regie over de schoonmaak in handen te houden.
De Code kan als een breekijzer fungeren waardoor de diverse mensen in de keten
-onder meer de afdelingen P&O, facilitair en inkoop- met elkaar in gesprek gaan en blijven. Met de Code zorg je er voor dat het over kwaliteit gaat.

Over de Code
Sinds de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in juni 2011 hebben meer dan 650 organisaties de Code onderschreven, waaronder de ASML, Coca Cola, Delta Lloyd Groep, Erasmus Medisch Centrum, TNO en Universiteit van Amsterdam.

Organisaties die deel uitmaken van de commissie zijn: de OSB, VMS FMN, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, ROC Friese Poort, Erasmus Medisch Centrum, NS, Schiphol, F-MEX en de Rijksoverheid.
Meer informatie over de code: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Reageren?