Van Houtum ontvangt ISO 50.001 certificaat

Van Houtum ISO 50001 - Ronald Kok

Lloyd’s Register Nederland B.V. heeft Van Houtum uit Swalmen het ISO 50.001 certificaat toegekend. Daarmee wordt bekrachtigd dat Van Houtum conform internationale normen voor energiebeheer werkt.

KAM-coördinator Jos Manders: “Ten opzichte van het referentiejaar 2005 hebben wij via diverse proces- en ketenmaatregelen 19 procent minder energie verbruikt.”

Energiemanagementsysteem

Van Houtum werkt al jaren volgens een beproefd energiemanagementsysteem. Jos Manders: “In Nederland heeft de papierindustrie met de Nederlandse overheid afgesproken om in 2020 het energieverbruik met 50 procent terug te dringen. Dat is vastgelegd in het zogeheten beleidsplan Energietransitie 2005 – 2020.

Om die doelstelling te behalen is het noodzakelijk om onze energiesystemen te managen en wij zijn daar in 2005 ook mee begonnen. Dat leidde 2 jaar geleden tot de toekenning van het Nederlandse certificaat NEN-EN 16.001. Het ISO 50.001 certificaat vloeit voort uit de Nederlandse equivalent en bevestigt dat Van Houtum ook internationaal haar energiemanagementsysteem op orde heeft.”      

Terugdringen van het energieverbruik

Van Houtum richt zich bij het terugdringen van het energieverbruik op de grote en kleine gebruikers in huis. “Maar natuurlijk valt bij de grote verbruikers in de fabriek de meeste winst te behalen”, zegt energiecoördinator Ronald Kok.

“Wijzigingen in het productieproces waarbij we warmte en energie besparen leveren direct zichtbaar resultaat op. Zo hebben we bijvoorbeeld een gaskap, die wordt ingezet bij het thermisch drogen van papier, van één van de papiermachines vervangen. Dat heeft geleid tot een verbetering van het  rendement met  40 procent. We gebruiken steeds efficiëntere procespompen en gaan een papiermachine vervangen door een efficiëntere machine.”

Plan Do Check Act

Het ISO 50.001 certificaat laat zien dat Van Houtum de criteria en richtlijnen van de normen voor goed energiebeheer aantoonbaar heeft geïmplementeerd in de organisatie. Dat is gebeurd volgens de PDCA cyclus: Plan Do Check Act. Jos Manders: “Volgens deze methode werken we door het nemen van corrigerende maatregelen continu aan het invullen van onze energieplannen. Het ontwikkelde energiemanagementsysteem sluit prima aan bij andere managementsystemen in de organisatie op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Alle systemen zijn naadloos in elkaar geïntegreerd.”

Koploperspositie in de papiersector 

Van Houtum blijft zich onverdroten inzetten om haar koploperspositie in de papiersector  te behouden als het gaat om duurzaam gebruik van energie.

Ronald Kok: “De schaarste aan energie neemt toe en de energiekosten blijven stijgen. Wij zijn als bedrijf al een behoorlijke tijd bezig om structuur aan te brengen in ons energieverbruik. De landelijke overheid verwacht dat in algemene zin van de papiersector en Van Houtum heeft daarbinnen in een vroegtijdig stadium haar verantwoordelijkheid ingezien en genomen. Die positie willen we in de toekomst vasthouden en het liefst verder versterken vanuit een natuurlijk en diepgevoeld respect voor mens en milieu in onze bedrijfsvoering.”

Informatie: www.vanhoutum.nl

Op de foto: Energiecoördinator Ronald Kok is trots op de toekenning van het ISO 50.001 certificaat. “Het is een mooie erkenning voor goed energiebeheer.”

Reageren?