Schone OMO-scholen in samenwerking met WML Facilitair

Pieter Hendrikse (lid van de raad van bestuur van OMO) en Hans Bax (directeur WML Facilitair)

WML Facilitair tekent de komende drie jaar voor de schoonmaak van het Dr. Mollercollege in Waalwijk en Kaatsheuvel, het d’Oultremontcollege in Drunen en de Walewyc-mavo in Waalwijk. Deze vier scholen behoren tot de OMO Scholengroep De Langstraat.

Onlangs tekenden Pieter Hendrikse, lid van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), en Hans Bax, directeur van WML Facilitair het meerjarige schoonmaakcontract. Het contract, dat werd gesloten naar aanleiding van een gegunde aanbesteding, kent de mogelijkheid tot verlenging met twee keer één jaar.

Prijs en kwaliteit

WML Facilitair maakt al sinds mei 2011 dagelijks schoon op de OMO-scholen. OMO besteedde enige tijd geleden de schoonmaak voor de vier scholen officieel aan. WML Facilitair kwam met het voorstel dat wat betreft prijs en kwaliteit het beste voldoet aan de verwachtingen.

Informatie: www.wmlfacilitair.nl

Reageren?