EW en SVS komen met module Hotels

Gert de Graaf (SVS) en Birgit Jilesen (EW Facility Services) tijdens de overhandiging van het nieuwe lesmateriaal.

EW Facility Services en SVS hebben samen bedrijfsspecifiek opleidingsmateriaal ontwikkeld voor de Basisopleiding Schoonmaken en de aanvullende module Hotels. In het maatwerkprogramma worden tevens de eindtermen van de RAS afgedekt.

Birgit Jilesen, manager Business School bij EW Facility Services: “Zo kunnen we de kwaliteit leveren die wij opdrachtgevers garanderen.”

Schoonmaken in hotels

Twee nieuwe lesboeken (‘Schoonmaken is een vak’ en ‘Schoonmaken in hotels’) bevatten specifieke foto’s van schoonmaakhandelingen en –materialen die EW Facility Services gebruikt en zijn volledig vormgegeven in hun huisstijl.

Gert de Graaf, manager Marketing & Sales bij SVS licht toe: “Daarnaast zal op elke opleidingslocatie een container staan vol schoonmaakmaterialen die EW Facility Services gebruikt. Zo kunnen de medewerkers in de lessen oefenen met voor hen bekende materialen.”

EW-trainers opgeleid door SVS

SVS heeft ten behoeve van de Basisopleiding Schoonmaken en de module Hotels drie trainers van EW Facility Services opgeleid tot SVS-docent. Zij zijn verantwoordelijk voor het opleiden van hun eigen medewerkers.

Birgit Jilesen: “De EW-trainers hebben alle kennis en kunde van een SVS-docent, inclusief de vakinhoudelijke materie, en kunnen deze bovendien aanvullen met bedrijfsspecifieke kennis over EW Facility Services. Zij kennen tenslotte alle ins en outs van de organisatie.”

De trainers worden gedurende de driejarige overeenkomst tussen EW Facility Services en SVS vaktechnisch en didactisch ondersteund, door middel van individuele begeleiding en training.

Maatwerkprogramma

De komende jaren zullen honderden EW-medewerkers door heel Nederland het maatwerkprogramma voor de Basisopleiding Schoonmaken en de module Hotels volgen. Gert de Graaf: “Kortom, een grote sprong vooruit voor EW Facility Services, SVS en bovenal voor alle EW-medewerkers!”

Informatie: www.ew.nl, www.svs-opleidingen.nl

Reageren?