Week van de servicekosten

Facility Specialists

De week van 08 – 12 oktober staat in het teken van de Week van de servicekosten. Het een en ander staat  onder auspiciën van de Nederlandse Woonbond. In die week kunnen huurdersverenigingen en bewonerscommissies aan de hand  van een benchmark onderzoek vaststellen of hun servicekosten marktconform zijn.

Dit benchmarkonderzoek is in opdracht van de Nederlandse Woonbond opgesteld door Facility Specialists uit Drunen. Het behelst onder meer de kosten voor schoonmaak, groenvoorziening, huismeester, glasverzekering etc.

In dezelfde week wordt ook bekend gemaakt welke huurdersorganisatie c.q. bewonerscommissie de beste van Nederland is. Hiertoe  zijn na een voorselectie 5 instanties genomineerd. Naast de verkiezing van de beste organisatie c.q. commissie wordt er ook een aanmoedigingsprijs toegekend. Henk Cornelisse maakt namens Facility Specialists deel uit van de jury.

Informatie: www.actieweekservicekosten.nl, www.facility-specialists.nl

Reageren?