Visschedijk Facilitair meest sociale ondernemer

Visschedijk Facilitair

Visschedijk Facilitair uit Oldenzaal ontving vrijdag 28 september de hoogste erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Hiermee is het Twentse bedrijf de eerste PSO-erkende organisatie met een compleet aanbod aan facilitaire diensten.

Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien op een kwalitatief goede manier. Er zijn diverse prestatieniveaus. Visschedijk Facilitair kreeg de erkenning voor de hoogste trede en behoort daarmee tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen.

Medewerkers met een arbeidsbeperking

TNO – een onafhankelijke onderzoeksorganisatie nam bij Visschedijk Facilitair een audit af voor de diensten schoonmaak, catering en groenvoorziening. Hierbij werd getest in welke mate medewerkers met een arbeidsbeperking geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Voor Visschedijk Facilitair is deze integratie al geruime tijd onderdeel van haar werkwijze. Het bedrijf participeert in verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. gemeenten en SW-bedrijven.

Eigen leerwerkomgeving

Om deze medewerkers door te laten stromen naar een zo regulier mogelijke baan ontwikkelde Visschedijk een eigen leer- en werkomgeving. Tijdens een trainingsprogramma leren betrokkenen zowel vak- als baanvaardigheden.

Erwin Wigbold, Hilco Kok en Gerwin Ordelmans, de directie van Visschedijk, zijn blij met de PSO-erkenning: “Deze waardering is een bevestiging van onze missie: Visschedijk Facilitair is een regionale facilitaire dienstverlener met een sociaal-maatschappelijke identiteit.”

Stichting In-return Nederland

TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting In-return Nederland (SIRN). SIRN verzorgt de uitgifte van certificaten en de informatievoorziening.

Informatie: www.visschedijk.nl

Reageren?