Code Verantwoordelijk Marktgedrag: één jaar later

Code Verantwoordelijk Marktgedrag- congres 1 jaar

Op 3 oktober vond het congres  “1 jaar later” over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwasserbranche plaats in The Colour Kitchen in Utrecht. Ruim 120 ondertekenaars gingen in een constructieve sfeer het gesprek met elkaar aan.

“We hebben goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Er valt nog genoeg winst te behalen”, concludeerde Kees Blokland, voorzitter van de Code Commissie.
Onder begeleiding van Thijs Broer (redacteur Vrij Nederland) gaf Kees Blokland (commissievoorzitter) een beeld van wat er tot nu toe is bereikt.

Prijs steeds minder van doorslaggevend belang

“De manier van aanbesteden van schoonmaak is merkbaar veranderd. De Code wordt steeds vaker vermeld in een aanbesteding en prijs is steeds van minder doorslaggevend belang. We zien steeds vaker dat organisaties een aanbesteding opstellen op economisch meest voordeling inschrijving”, aldus Blokland.

“Het effect van de Code gaat zelfs zo ver dat opdrachtgevers die de Code nog niet hebben ondertekend de Code wel vernoemen in hun aanbesteding”.

‘Schoonmaker van cruciaal belang’

Miriam Hoekstra-van der Deen (directeur Service Organisatie Erasmus MC) gaf een aantal praktische voorbeelden over hoe de Code het een en ander heeft veranderd bij het Erasmus MC.

“In het ziekenhuis is een schoonmaker van cruciaal belang én zichtbaar. Door de Code stemmen we nu intern beter af hoe we een aanbesteding opstellen. De samenwerking met onze schoonmaakbedrijven en schoonmakers is verbeterd. In gesprek gaan met elkaar en luisteren naar elkaar hoeft niet meer te kosten”, aldus Hoekstra-van der Deen.

‘Schoonmakers behandelen als eigen werknemers’

Ton Heerts (voorzitter van de FNV en De Nieuwe Vakbeweging in oprichting) benadrukte het belang van de Code. “Eigenlijk is het niet meer dan normaal om schoonmakers te behandelen als je eigen werknemers. Schoonmakers leveren immers een bijdrage aan de klantvriendelijkheid van een opdrachtgever. We moeten niet tegenover elkaar maar naast elkaar staan en bereid zijn tot dialoog”, zo meent Heerts.

Praktische kansen

Er zijn diverse mogelijkheden om de Code bieden in de praktijk toe te passen en na te leven. Om de ondertekenaars nuttige en praktische handvaten te geven vormden workshops een belangrijk onderdeel van het congres.

Welke kansen biedt de Code voor samenwerking tussen opdrachtgever, werknemer, opdrachtgever en makelaar? Wie en wat spelen een cruciale rol in het aanbestedingstraject? Werken volgens de Code: wat is de relatie tussen prijs en kwaliteit? Hoe kan de Code extra voordelen opleveren voor grote en kleine ondernemingen? Deze vragen werden  tijdens de workshops behandeld.

Code instrument om discussie aan te gaan

Het antwoord op die vraag zit in de kracht van de Code: de Code mag worden beschouwd als instrument om de discussie met opdrachtgevers en werkgevers aan te gaan over de verantwoordelijkheid over de mensen op de werkvloer.

Schoonmakers hebben veel kennis, ze weten goed wat efficiënter kan, maar dit wordt ze nooit gevraagd in aanbestedingen. Een gemiste kans. “De schoonmaker is namelijk zeer wel in staat zélf contact te hebben met de klant. Als we willen dat schoonmakers vakman en vakvrouw en professioneel zijn, geef ze dan ook de verantwoordelijkheid”, aldus Hans Simons.

Ambities koppelen aan pragmatische oplossingen

Juist door de dialoog op te zoeken kun je revolutionaire en radicale ambities koppelen aan pragmatische oplossingen. Je lost het dus op een goede manier op door het met elkaar te doen. Juist daar valt nog veel te behalen. De codecommissie kan hierin betrokken partijen gevraagd van advies dienen.

Het is duidelijk dat de Code gekend is. De eerste stappen zijn gezet. In de komende drie tot vijf jaar is het belangrijk om de Code verder uit te bouwen. “We zullen ons blijven inzetten voor gezonde marktverhoudingen en de samenleving zal nog veel van ons horen”, besloot Blokland strijdvaardig.

Foto, vlnr: Kees Blokland, commissievoorzitter; Miriam Hoekstra-van der Deen, directeur Service Organisatie Erasmus MC; Ton Heerts, voorzitter van de FNV en De Nieuwe Vakbeweging in oprichting; Thijs Broer, redacteur Vrij Nederland.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl, www.ras.nl

Reageren?