Geslaagd zorgsymposium van FMGezondheidszorg en FMN

Servicemedewerkers in de zorg

Op maandag 8 oktober 2012 organiseerde de beroepsvereniging FMGezondheidszorg (FMG), in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN), een zeer geslaagd zorgsymposium.

Onder de noemer Cure, Care en Comfort drie-punt-nul, opende FMG voorzitter André de Reus de drukbezochte bijeenkomst, die gehouden werd in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Dit nieuwe ziekenhuis kwam de afgelopen periode niet altijd even prettig in het nieuws, zo memoreerde Anton Westerlaken, voorzitter van de Raad van Bestuur (zie foto). Hij doelde op de uitbraak van de Klebsiella-bacterie, die forse gevolgen had voor het imago van het ziekenhuis.

Assist Zorgfacilities

Ronald Wilmes, directeur Assist Zorgfacilities, besprak met de aanwezigen de trends in de gezondheidszorg en gaf een schets van de toekomst van facility management in de zorg. Assist, die als sponsor de dag mede mogelijk maakte, werkt in een joint venture samen met het Maasstad ziekenhuis waarbij 120 assist medewerkers uiteenlopende facilitaire taken uitvoeren rondom de patiënt.

Theo van der Voordt, universitair hoofddocent Bouwkunde bij de TU Delft, sprak over de toegevoegde waarde van FM in het algemeen en die van het vastgoed in het bijzonder en lardeerde zijn betoog met voorbeelden uit recent onderzoek.

Klantmanagement

Na de pauze vertelde de facilitair manager van Zorgbalans,Viviane Zeestraten, over hoe toegevoegde waarde behaald kan worden door samenwerking met partners.

Spreker en auteur Jos Burgers ten slotte behandelde het onderwerp klantmanagement en boeide het publiek met de nodige voorbeelden. Het symposium werd afgesloten met een drankje, hapje en smakelijk buffet.

Duidelijk is geworden dat de ontwikkelingen in de gezondheidszorg veel facilitaire professionals boeien en op de been brengen. FMGezondheidszorg en FMN zijn zeer tevreden over dit eerste gezamenlijk georganiseerde symposium Cure, Care en Comfort drie-punt-nul en denken na over andere gemeenschappelijke onderwerpen waarop samengewerkt kan worden.

Informatie: www.fmn.nl, www.fmgezondheidszorg.nl

Reageren?