Oproep onderzoek ziekteverzuim

Ziekenhuisbed

Tijdens de CAO-onderhandelingen hebben sociale partners afgesproken dat tijdens de looptijd van de huidige CAO een onderzoek komt naar de mogelijkheden om (de aanpak van) ziekteverzuim in de sector te verbeteren. Met als doel instrumenten en een aanpak te vinden die leiden tot verlaging van het ziekteverzuimpercentage.

In dit onderzoek zal ook het effect van arbeidsvoorwaardelijke prikkels worden onderzocht, in het bijzonder naar het effect van het inzetten van wachtdagen als instrument om het ziekteverzuim te beheersen.

Aanpak ziekteverzuim

Doelstelling van het onderzoek is tweeledig:

  • onderzoeken welke instrumenten en beleidsmaatregelen ingezet kunnen worden om te komen tot een effectieve aanpak van ziekteverzuim, wat op termijn een lager verzuim kan opleveren,
  • heldere conclusies trekken over het effect van het inzetten van wachtdagen als arbeidsvoorwaardelijke prikkel om het ziekteverzuim te beheersen, door middel van een wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten van dit onderzoek worden ingebracht in de volgende CAO-onderhandelingen.

Pilot

In 2013 gaat een pilot van start met 3 pilotgroepen waarin:

  • 1. in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 bij ziekte de wachtdagen niet worden toegepast
  • 2. in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 bij ziekte de wachtdagen niet worden toegepast en daarnaast onder begeleiding van DEXIS Arbeid instrumenten worden ingezet om te komen tot een andere en effectieve aanpak van het ziekteverzuim. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de leidinggevende de regie krijgt en neemt bij de aanpak van het ziekteverzuim.
  • 3. om conclusies te kunnen trekken zijn diverse controlegroepen nodig, waarin de huidige situatie wordt gehandhaafd, dus met toepassing wachtdagen bij ziekte en zonder inzet van nieuwe instrumenten voor de aanpak van ziekteverzuim.
    U kunt deelnemen aan dit onderzoek door mee te doen met pilotgroepen (1 en 2) en/of controlegroepen (3).

Schoonmaaksectoren

In het onderzoek zal een onderscheid gemaakt worden tussen : algemene schoonmaak (bijv. schoonmaak kantoren en scholen), schoonmaak in de gezondheidszorg (bijv. ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen), glasbewassing en specialistische reiniging (gevel- en vloeronderhoud en calamiteitenreiniging), transport en food (schoonmaken in treinen, bussen en vliegtuigen en het schoonmaken op perrons en vliegveldterminals als ook de reiniging in de foodsector).

Bedrijven nodig

Voor het onderzoek zijn zowel grote als kleine bedrijven nodig. Een bedrijf kan met een of met meerdere groepen en eventueel in verschillende sectoren deelnemen. Als u zich aanmeldt voor deelname, wordt dit verder besproken.

Informatie: www.osb.nl, www.ras.nl

 

Reageren?