Gom zet in op gezondere levensstijl medewerkers

Gom Schoonhouden

Gom Schoonhouden, onderdeel van Facilicom Services Group uit Schiedam, zet in op een gezondere levensstijl voor al zijn medewerkers. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We werken steeds langer en binnen die loopbaan verandert er steeds meer en vaker.  Het is daarom belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven.

Het gezond blijven van de medewerkers levert  daarbij een belangrijke bijdrage. Gom zet hierbij in op de BRAVO-systematiek. Dit staat voor meer Bewegen, niet Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en tijdig Ontspannen.

Effect leefstijl op gezondheid

‘We  leven in Nederland steeds ongezonder. We bewegen minder, gezond eten wordt steeds duurder en wij zijn ons lang niet altijd bewust van het effect van onze leefstijl op onze gezondheid. Dit niet-bewustzijn, blijkt ook uit eerder door Gom ingezette fittesten.

Een ongezonde leefstijl is een van de grootste oorzaken van (chronische) aandoeningen. En veel van onze medewerkers weten dat niet. Aan de andere kant blijft schoonmaakwerk een zware belasting op het lichaam en hebben wij als Gom er baat bij dat onze medewerkers weten hoe zij daar goed mee om kunnen gaan’, zegt Chantal Vorstenbosch, Manager Strategische Personeelsontwikkeling van Gom.

Bewustere keuzes maken

‘Tijdens zogenaamde BRAVO-meetings gaat Gom een open gesprek aan met al de medewerkers over leefstijl en gezondheid. We geven informatie en verkennen samen de mogelijkheden om andere keuzes te maken zodat de medewerkers voor henzelf maar ook voor hun gezin bewustere keuzes maken en dus gezonder leven’.

Vorstenbosch vervolgt, ‘Medewerkers laten ons weten deze gesprekken te waarderen. We zien initiatieven tussen collega’s onderling ontstaan, bijvoorbeeld om samen te gaan bewegen of recepten uit te wisselen.  Ook in gesprek met andere bedrijven zien wij grote interesse om op deze positieve manier aandacht aan gezondheid en leefstijl te besteden’.

Verzuim voorkomen

Het onderwerp gezondheid is al sinds jaar en dag het domein van Arbodiensten. Door actieve begeleiding van medewerkers en management op het gebied van (dreigend) verzuim en een goed doordacht re-integratiebeleid is Gom er in geslaagd het verzuim – zeker ten opzichte van de concurrentie – bijzonder laag te houden. 

‘Iets waar wij als echt mensenbedrijf erg trots op zijn, maar je kunt pas echte slagen maken als je de kans vergroot dat medewerkers niet ziek worden als gevolg van hun leefstijl. Dat was voor ons een reden aan de hand van het BRAVO-principe met onze medewerkers in gesprek te gaan. Het is immers aangetoond  dat medewerkers die bewust leven en sporten lekkerder in hun vel zitten. En daar word je blij van’, vertelt Vorstenbosch.

‘Er is Gom veel aan gelegen om medewerkers te helpen bewuster en gezonder te leven. Het dient immers een maatschappelijk belang, het hoort bij goed werkgeverschap, het kan bijdragen aan een lager ziekteverzuim en zelfs totale uitval voorkomen.’

Website: www.facilicom.nl

Reageren?