Wim Ledder treedt terug als voorzitter van FMN

FMN

Wim Ledder, voorzitter van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN), treedt terug als voorzitter van FMN. Wim blijft tot het einde van het jaar als adviseur aan het bestuur van FMN verbonden. Vicevoorzitter Ian van der Pool gaat de voorzittersfunctie ad interim vervullen.

Aan het besluit van Wim Ledder ligt een aantal redenen ten grondslag. Ledder: “Door de vele drukke werkzaamheden raakte mijn work-life balance behoorlijk ontwricht. FMN is een vereniging die toch vooral draait op vrijwilligers. De werkzaamheden voor FMN komen bovenop de reguliere werkzaamheden van mensen en krijgen niet altijd de eerste prioriteit. Het dichtlopen van het gat tussen ambitie en dynamiek werd steeds lastiger.

“Omdat vrijwilligheid niet mag uitmonden in vrijblijvendheid, kost het de bestuursleden veel energie om de ambities van FMN te realiseren. In de afgelopen drie jaar heb ik daaraan met plezier mijn bijdrage geleverd. Mede vanwege medische redenen draag ik het stokje nu over aan Ian van der Pool. Als adviseur van het bestuur kan ik de lopende zaken goed overdragen en krijgt het bestuur de ruimte voor het vinden van een nieuwe voorzitter.”

Ian van der Pool

In november 2009 benoemde de Algemene Ledenvergadering van FMN Wim Ledder tot voorzitter van de beroepsvereniging. Onder zijn leiding kwam onder andere een nieuw meerjarenbeleidsplan tot stand en werd het marketing-communicatieplan vastgesteld. 

Van der Pool: “Wim heeft zich de afgelopen drie jaar met hart en ziel ingezet voor onze vereniging. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere profilering van facility management in het algemeen en FMN in het bijzonder. De achtergrond, ervaring en inbreng van Wim hebben er mede toe geleid dat de domeinen Vastgoed en Huisvesting nu meer met facility management verbonden zijn. Het bestuur is Wim dankbaar voor zijn inzet en de mede door hem geboekte resultaten”.

Het bestuur van FMN buigt zich de komende periode over de vraag hoe om te gaan met de ontstane vacatures. Vooralsnog worden de werkzaamheden waargenomen door de zittende bestuursleden.

Informatie: www.fmn.nl

Reageren?