Inkopers hebben nieuwe gedragscode

Facility Management

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) heeft een nieuwe Gedragscode gelanceerd die inkopers ondersteunt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces.

NEVI heeft ervoor gekozen te werken met principes die aangeven hoe inkoopprocessen in de dagelijkse praktijk zouden moeten verlopen. De leden kunnen die ‘best practice’ vergelijken met hun eigen situatie en waar wenselijk aanpassingen maken in hun werkwijze.

Hele bericht

Bron: www.factomagazine.nl

Reageren?