Herziening ISO 9001

NEN

Tussen nu en eind 2015 wordt een ingrijpende herziening van ISO 9001 doorgevoerd. De norm krijgt een andere structuur, volgens het zogenoemde ‘Plug in model’, zodat die in lijn is met andere ISO-normen voor management- systemen.

NEN zoekt organisaties die willen deelnemen aan de normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’.

Kwaliteitsmanagement

NEN is namens Nederland lid van ISO en faciliteert de inbreng in de herziening van ISO 9001 vanuit Nederland. De NEN normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’ levert op drie manieren input voor deze herziening:

  • Directe participatie in de ISO 9001-werkgroep.
  • Leveren van Nederlands commentaar.
  • Bepalen van Nederlands standpunt bij de stemrondes.

Organisaties die stakeholder of belanghebbend zijn bij ISO 9001 kunnen hiervoor mensen benoemen.

Toetsbare afspraken

In Nederland is NEN het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken en deze te implementeren. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs mondiaal niveau.

Informatie: www.nen.nl

Reageren?