MKB branchevereniging SieV! komt met keurmerk

Schoonmaken is een Vak

Een keurmerk met als doel het vertrouwen bij het bedrijfsleven en de particulier te vergroten bij afname van schoonmaak-, glasbewassing en specialistische reiniging. Het SIEV Keurmerk garandeert dat de organisatie altijd transparant, controleerbaar en conform gemaakte afspraken werkt.

Kenmerkend aan het keurmerk is dat het geen opgelegd keurslijf is, of wordt. Juist die zaken waarin MKB Schoonmaakbedrijven zich onderscheiden, worden door het Keurmerk benadrukt en getoetst.

Elke aanvrager van het keurmerk kan door het maken van keuzes voldoen aan de criteria. Minimale voorwaarde van het keurmerk is, dat het Schoonmaakbedrijf voor 60 procent dient te voldoen aan de criteria van het keurmerk, blijft elke organisatie zijn eigen identiteit houden. Door de flexibiliteit en klantgerichtheid zullen MKB Schoonmaakbedrijven met SIEV Keurmerk zich kunnen onderscheiden.

Toetsingscriteria die in het keurmerk zijn vastgelegd:

  • De Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van haar medewerkers
  • De invulling van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Het vastleggen van afspraken met opdrachtgevers en de opvolging hiervan

En verder:

  • Het Keurmerk zal een geldigheidsduur hebben van 2 jaar.
  • Het Keurmerk zal ± € 80,= per jaar kosten. Plus een éénmalige registratie van € 32,= per bedrijf.
  • De audit voor het Keurmerk zal naar verwachting (per 2 jaar) uitkomen op € 450,=, maar zijn in onderhandeling om dit nog verder omlaag te krijgen.
  • Het SIEV Keurmerk zal geregistreerd zijn bij ‘Keurmerk Nederland BV’ en zal daar ook te checken zijn in het register.

Wat op het moment onderwerp van discussie is binnen het bestuur is dat we het eenvoudiger gaan maken voor de SieV! leden met een SIEV Keurmerk door de audit in de contributie op te nemen, waardoor dit naar verwachting uit zal komen op ± € 37,50 per maand, of € 112,50 per kwartaal.

Informatie: www.schoonmakeniseenvak.com

Reageren?