OSB-leden krijgen meer tijd voor keurmerk

OSB

Veel OSB-leden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de invoering van het OSB-Keurmerk. En het is verheugend te constateren dat dit in de meeste gevallen ook gaat lukken. Toch zijn er ook OSB-leden die meer tijd nodig hebben om aan de keurmerkeisen te voldoen. Als deze bedrijven het lidmaatschap niet vóór 1 oktober jl. hebben opgezegd, blijven zij in 2013 gewoon lid en contributie verschuldigd.

OSB-Keurmerk

Nu al (halverwege) oktober weten we dat een groot aantal leden voor 1 januari 2013 keurig voldoet aan de vereisten van het OSB-Keurmerk en de inspectie succesvol heeft ondergaan. Zij beschikken op 1 januari 2013 over het OSB-Keurmerk.

Leden die op 1 januari 2013 aan de eisen van het keurmerk voldoen, worden in de schijnwerpers gezet. Zij worden getoond in de OSB-Keurmerk ledenoverzichten op bijvoorbeeld de website en in de (nog te lanceren) OSB-app. In de radiocommercials wordt naar deze overzichten verwezen.

Informatie: www.osb.nl

 

Reageren?