‘Intermediairs concurreren elkaar weg’

Deel van het bestuur van de Vereniging van Makelaarskantoren in de Schoonmaakbranche

Committeren aan gedragsregels, externe controle toelaten en consequenties verbinden. De nieuwe vereniging VMS (dus niet de stichting!) is ambitieus en wil voor eens en voor altijd het kaf van het koren scheiden. Het bestuur is de cowboys zat – ‘Houd je je niet aan de regels dan lig je eruit’ – en wil 100 procent marktdekking in het topsegment van de schoonmaakadviseurs.

‘Een intermediair die naar een opdrachtgever stapt en zegt: “Ik doe jouw aanbesteding gratis, ik ga 10 procent bezuinigen en als dat lukt, is 5 procent voor mij.”’ Het gebeurt nog steeds vertelt Jan Halfman, directeur van Masterkey-Plus en bestuurslid van de nieuwe Vereniging van Makelaarskantoren in de Schoonmaakdienstverlening (VMS).

Stichting VMS krijgt andere naam

Halverwege de jaren negentig werd er ook al een vereniging VMS opgericht, die na een paar jaar werd omgezet naar de “stichting van gecertificeerde makelaars in de schoonmaakdienstverlening”. Deze stichting gaat – om verwarring te voorkomen – vanaf nu verder onder de naam stichting Emcas, stichting Erkenning Makelaarskantoren en Certificering Adviseurs Schoonmaakdienstverlening.

Nieuwe Vereniging van Makelaarskantoren in de Schoonmaakbranche

In het voorjaar van dit jaar passeerden de statuten van een níeuwe vereniging voor intermediairs en schoonmaakadviseurs, net als de stichting VMS genaamd. Behalve bestuurslid Jan Halfman, zijn Roger Daemen, directeur van Key-Quality en Rinke Romeijn, partner bij Seiso Facilitar Advies, respectievelijk als voorzitter en penningmeester betrokken bij de oprichting.

Daemen: ‘In de loop van de jaren raakte de stichting steeds meer in ruste. De bijna twintig leden van de stichting zijn als persoon gecertificeerd, niet als bedrijf. Om gekwalificeerd te blijven, moet je als persoon themabijeenkomsten volgen of je bijscholen, waarmee je punten en dus je kwalificatie haalt. Het gaat om kwaliteit.’

Behoefte aan certificatie

Daemen gaat verder: ‘Maar wij, en andere intermediairs met ons, hadden in toenemende mate behoefte aan certificatie van bedrijven. Mede ingegeven door de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waar de stichting VMS voor heeft getekend. Maar wat zegt die ondertekening?’

Stichting Emcas blijft personen certificeren en wordt daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van de door VMS ontwikkelde erkenning.

Officiële erkenning

Kortom, er was behoefte aan erkenning. Begin 2011 werd dit door de VMS-oprichters van het eerste uur concreet uitgesproken: Naast de huidige stichting Emcas zou er een vereniging moeten komen voor gecertificeerde schoonmaakadviesbureaus. Een vereniging waarbinnen leden daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen, iets wat in een stichting niet kan.

Daemen: ‘Als je invloed wilt uitoefenen – en dat was de voorwaarde – moet je een grotere vertegenwoordiging van de markt creëren. Daar zijn wij nu mee bezig.’

Statuten

Dit traject kreeg begin dit jaar, januari 2012 – tijdens de Vakbeurs Facilitair, concreet vorm toen de vereniging officieel werd opgericht. De statuten zijn vervolgens in mei gepasseerd bij de notaris, in de zomer volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bankrekeningnummer, en afgelopen herfst vond de eerste ledenvergadering plaats. Daemen: ‘Inmiddels is er bovendien een college van deskundigen benoemd dat input gaat leveren voor de officiële erkenning van onze leden.’

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Halfman over zijn keuze om niet alleen lid te worden, maar ook een actieve rol binnen de vereniging op zich te nemen: ‘ In september 2011 ben ik benaderd om betrokken te zijn bij de nieuwe vereniging. Voor mijzelf is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de beslissing om ja te zeggen, heel belangrijk geweest. Die heeft een schwung in de markt veroorzaakt.

Stichting Emcas (toen nog VMS, red.) heeft de code ondertekend en ik vind dan ook dat je serieus te werk moet gaan, je committeren aan gedragsregels, externe controle toelaten en consequenties verbinden. Dat willen wij met de vereniging nu doen. En dat is in onze branche hoog tijd.’

Kaf van het koren

Volgens Halfman concurreren intermediairs elkaar momenteel namelijk weg: ‘Wat de schoonmaakbedrijven al eerder hebben ervaren, gebeurt nu bij de makelaars. Voor mij is met de komst van de nieuwe vereniging belangrijk dat we het kaf van het koren scheiden.

‘Er zijn serieuze intermediairs die inhoudelijk goed werk verrichten, maar waar de klant dat niet van ziet. Voor een opdrachtgever is het nu moeilijk in te schatten: Is deze intermediair koosjer? Sommige partijen zijn dat niet. Die vragen belachelijke prijzen. Daar hebben wij last van en de klant krijgt niet wat hij wil. Het lidmaatschap van de nieuwe vereniging VMS moet daarom vergelijkbaar van betekenis zijn aan het keurmerk van OSB.’

Gedragsregels

Romeijn: ‘Waar het bij de stichting Emcas gaat om de kwaliteit van de individuele intermediair, gaat het bij de nieuwe vereniging VMS meer om integriteit, om gedragsregels. Een college van deskundigen uit verschillende gremia gaat deze regels opstellen.

‘In dit college zitten vertegenwoordigers van grote opdrachtgevers, van schoonmaakbedrijven en opleidingsinstellingen. Bedrijven die niet direct uit de schoonmaak komen, maar wel te maken hebben met de branche. Wat is integriteit? En waar ga je je aan houden?’

‘We willen af van verplichte winkelnering’

Vervolgens worden moeiteloos enkele voorbeeld genoemd van gedrag waar de vereniging van af wil. Halfman: ‘Wat bijvoorbeeld niet kan, is dat je als intermediair naar de opdrachtgever gaat en zegt: ik doe jouw aanbesteding gratis, ik ga 10 procent bezuinigen en als dat lukt, is 5 procent voor mij. Deze intermediairs gaan tientallen procenten onder onze zittende prijs zitten. In dit concrete geval hebben wij de opdrachtgever een brief gestuurd dat dit niet kan. Niets meer van gehoord.

‘Ook willen we af van verplichte winkelnering. Het gebeurt nog steeds dat intermediair A een aanbesteding heeft begeleid en in het contract opneemt dat de schoonmaak op manier X moet worden gecontroleerd. Vervolgens is intermediair A de enige die controlesysteem X aanbiedt.’

VSR

Romeijn: ‘Er zijn ook situaties waarin de intermediair zegt dat hij volgens VSR-eisen controleert, zelfs een opgeleid VSR-inspecteur in huis heeft, maar er niet naar handelt. Sterker nog, inspecteurs krijgen targets mee van het percentage schoonmaakwerk dat aan het einde van de maand afgekeurd moet zijn. Om zo extra handel en dus extra omzet te genereren. Wat ons betreft gaat VSR hierin een rol spelen, om te controleren of het VSR-kwaliteitmeetsysteem wel juist wordt gebruikt.’

Goede intermediairs

De nieuwe vereniging VMS heeft nu acht leden, maar interessanter is, vindt Daemen, hoe groot het marktaandeel is dat deze leden vertegenwoordigen. ‘Met deze leden heeft 60 tot 70 procent van de kwalitatief goede intermediairs zich inmiddels bij de vereniging aangesloten. Een aantal bureaus uit het topsegment is nog geen lid, zij wachten mogelijk even af of onze vereniging standhoudt, of ze weten er nog niet van.’

Halfman: ‘Ik ben ervan overtuigd dat als we het serieus neerzetten dat deze bedrijven lid worden. Wij hebben straks 100 procent dekking in het topsegment.’

Romeijn: ‘De code heeft daar ook invloed op. Door namen en shamen vragen bedrijven zich straks af: waar wil ik bij horen?’

Belangen behartigen

De nieuwe vereniging gaat niet alleen controleren, maar ook belangen behartigen en op lange termijn kwaliteit borgen. VMS wil haar leden informeren over de cao en wet- en regelgeving.

Van de gedragsregels, de volgende stap, moet er rond de Vakbeurs Facilitair een goed concept liggen. De toetsing moet in de toekomst worden gedaan door een certificerende instantie, eventueel in samenwerking met een accountant. Romeijn: ‘De concept gedragsregels moeten eind januari klaar zijn, we verwachten dat halverwege 2013 onze leden getoetst kunnen worden.’

Kosten

Het lidmaatschap – en daarmee de certificering – kost een adviesbureau tussen 750 en 1500 euro. Romeijn: ‘Vooral voor één-pitters geldt: wat levert het mij op? Voor hen is het een financiële drempel. Daarom is het systeem dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. In principe is er één keer per jaar controle door een certificerende instantie. Als bedrijven niet voldoen of er is reden voor twijfel, misschien vaker.’

Halfman: ‘En als blijkt dat bedrijven ook na een of twee waarschuwingen de boel niet op orde hebben, dan gaan we uitsluiten. Dan lig je eruit. Wat mij betreft minimaal een jaar.

‘We hebben het nu over zakelijk aspecten, maar als intermediair heb je ook een maatschappelijke rol. Je staat naast de opdrachtgever, bent zijn oren en ogen. Wij hebben dus invloed op de uitwerking van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.’

Daemen: ‘We hebben daarom afgesproken dat we misstanden gaan melden, alles wat wij zien. Ook als het onszelf in eerste instantie benadeelt.’

Op de foto, vlnr: Rinke Romeijn, partner bij Seiso Facilitar Advies; Roger Daemen, directeur van Key-Quality; Jan Halfman, directeur Masterkey-Plus

Uit: Professioneel Schoonmaken 11, 2012

Stichting Emcas
Beheert en handhaaft de gedragscode en de certificering van adviseurs in schoonmaakdienstverlening, houdt het register bij en organiseert studiebijeenkomsten met studiepunten voor de gecertificeerde adviseurs.
De erkenningsregeling van makelaarskantoren in wording zal beheerd en uitgevoerd worden door de stichting. Ook van de erkende kantoren zal een register bijgehouden worden. In beheer en handhaving is de stichting volledig onafhankelijk van de vereniging VMS.

Vereniging VMS
Vereniging voor schoonmaakadviesbureaus. Lidmaatschap is alleen mogelijk wanneer een bedrijf voldoet aan gedragsregels, externe controle daarop toelaat en op die manier officieel erkend is. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is leidend. De vereniging wil ook belangen behartigen en kwaliteit borgen.

Reageren?