Samengesteld facilitair bedrijf in ziekenhuis

Facilicom Services Group

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), Facilicom en Strukton Worksphere willen samen een bedrijf vormen dat facilitaire diensten gaat verrichten voor het ADRZ. De Raad van Bestuur van het ADRZ heeft hierover vorige week een principebesluit genomen.

Met deze joint venture wil het ADRZ de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de kosten reduceren. Dat doel moet worden bereikt door de kennis en inzet van de ruim 350 facilitaire medewerkers van het ADRZ te combineren met die van de facilitaire professionals van Facilicom en Strukton.

Schoonmaakwerk

Het nieuwe bedrijf werkt straks uitsluitend voor het ADRZ in Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee. Het gaat onder meer om schoonmaakwerk, onderhoud, technische dienst, huisvesting, voedingsassistenten en logistieke medewerkers.

Facilitair personeel in dienst van joint venture

Voor de medewerkers van de facilitaire ADRZ-organisatie verandert er in arbeidsrechtelijke zin (CAO-indeling en pensioenaanspraken) niets. Het voltallige facilitair personeel komt in dienst van de joint venture, die de naam Bestevaer krijgt.

Bestevaer is de bijnaam die Admiraal de Ruyter kreeg van zijn bemanning. De Ruyter zorgde goed voor hen; hij realiseerde zich dat resultaten sterk afhankelijk zijn van het welbevinden van zijn manschappen en kwam zijn verplichtingen na.

Personeel

De voorbereidingen voor de joint venture zijn al ruim een jaar geleden begonnen. In de tussentijd is het personeel op de hoogte gehouden door middel van bijeenkomsten en speciale nieuwsbrieven. Vorige week zijn alle betrokken ADRZ-medewerkers in Goes en Vlissingen geïnformeerd over het principebesluit.

De komende tijd buigen tal van adviesorganen zich over de businesscase die voor de
joint venture is opgesteld. Als alle geledingen akkoord zijn, kan het nieuwe facilitaire
bedrijf per 1 april 2013 aan de slag.

Informatie: www.facilicom.com

Reageren?