Vendor ontvangt certificaat voor MVO Prestatieladder 3

Vendor - MVO prestatieladder 3

 Vendor heeft als eerste toilethygiëne leverancier het certificaat voor MVO Prestatieladder niveau 3 behaald. Hiermee behoort zij tot één van de eerste bedrijven in Nederland en België. De certificering is het bewijs dat Vendor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

MVO-managementsysteem

Vendor streeft er naar in alle opzichten duurzaam te zijn. Om dit te realiseren heeft Vendor een MVO-managementsysteem geïmplementeerd dat onafhankelijk is getoetst en gecertificeerd op basis van MVO Prestatieladder niveau 3.

Deze certificatienorm, geïnspireerd op de internationale norm ISO 26000, maakt het begrip MVO objectief, aantoonbaar en concreet.

MVO-managementsysteem

Vendor wil binnen haar MVO-managementsysteem meerwaarde bieden op sociaal, milieu- en economisch vlak (People, Planet, Profit). De thema’s behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden, milieu en betrokkenheid bij de gemeenschap staan hierbij centraal.

Binnen het gecertificeerde MVO-managementsysteem zijn deze thema’s concreet en praktisch geïntegreerd in het beleid van Vendor. Een voortdurende communicatie met de belanghebbenden (stakeholders) is hierbij een belangrijk uitgangspunt voor
een actieve en effectieve afstemming van de verwachtingen die aan Vendor worden gesteld.

Integraal onderdeel

Hiermee is het MVO een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering binnen Vendor, met als doel een structurele doorontwikkeling aan de hand van meetbare en controleerbare prestaties.

Informatie: www.vendor.nl

 

Reageren?