Tork: Eén op drie geen goede sanitaire voorzieningen

Tork - latrine Afrika

Het is vandaag Wereld Toilet Dag. Een dag om stil te staan bij het feit dat één op de drie mensen in de wereld niet beschikt over een toilet en bijbehorende sanitaire basisvoorzieningen. Mede daardoor sterven dagelijks 4.000 kinderen.

Opvallend genoeg zijn mensen in Europa en Amerika zich weinig bewust van de omvang van dit probleem. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Tork, aanbieder van professionele hygiëne oplossingen, onder ruim 8.000 respondenten uit diverse Westerse landen.

De doelstelling  van Wereld Toilet Dag is om problemen die wereldwijd worden veroorzaakt door slechte sanitaire voorzieningen onder de aandacht te brengen.

Enorme gezondheidsrisico’s

Op dit moment beschikt naar schatting ongeveer één derde van de populatie op de wereld, ongeveer 2.5 miljard mensen, niet over een toilet met goede hygiënevoorzieningen. Meer dan één miljard mensen hebben helemaal geen toilet en doen hun behoefte in de buitenlucht.

Het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen verhoogt het risico op en de verspreiding van ziekten zoals cholera, diarree en worminfecties. Als gevolg hiervan overlijden jaarlijks 1,6 miljoen mensen.

Hiermee geldt het gebrek aan sanitaire voorzieningen zoals latrines en handwasmogelijkheden wereldwijd als één van de voornaamste doodsoorzaken. De problemen zijn het grootst in  Zuid-Azië en Zuidelijk Afrika.

Het onderzoek

In het onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Cint/Snabba Svar in opdracht van Tork, zijn 8.205 respondenten uit acht verschillende landen (Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen, Rusland, Nederland en de Verenigde Staten) gevraagd naar hun perceptie van toiletvoorzieningen en bijbehorende hygiëne in de wereld. Het onderzoek is uitgevoerd in september en oktober 2012. Onderzoeksresultaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Wereld Toilet Dag

Wereld Toilet Dag is voor het eerst georganiseerd in 2001 door de World Toilet Organization. Samen met bedrijven, organisaties en overheidsinstanties wordt de campagne elk jaar georganiseerd met als doel om samen aandacht te vragen voor de gevolgen van besmet water en slechte sanitaire voorzieningen in de wereld.

Informatie: www.tork.nl

Reageren?