Rahma el-Mouden (MAS) genomineerd voor FZ Award

Rahma el Mouden (MAS)

Dit jaar hebben elf genomineerden zich geplaatst voor de finale van het vier categorieën tellende FZ Awards 2012. In de categorie MKB is Rahma el-Mouden, directeur MAS Dienstverleners B.V. één van de vier genomineerden. Op 1 december vindt in het Steigenberger Kurhaus Hotel de FZ Awards uitreiking plaats.

Federatie Zakenvrouwen streeft naar een verandering in het maatschappelijk denken ten aanzien van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit doen zij door belangen te behartigen van ondernemende vrouwen en een spreekbuis te zijn in de maatschappij, de politiek, het bedrijfsleven, de zorg en de wetenschap.

Verbetering arbeidsparticipatie vrouwen

Naast een verandering in attitude ten aanzien van de rol van vrouwen thuis en in het arbeidsproces, moet ook de wet- en regelgeving bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Met als resultaat:
Meer vrouwen succesvol aan het werk. Sinds begin 2005 is de Federatie toegetreden tot het grootste ondernemingsverbond in Nederland: VNO-NCW.

Informatie: www.federatiezakenvrouwen.nl

Reageren?