SW-bedrijven samen in schoonmaakcooperatie

Schoonmaakflacons

De Weener Groep (Den Bosch), WSD-Groep (Boxtel) en de Diamant-groep (Tilburg) bundelen hun krachten op schoonmaakgebied. De schoonmaakafdelingen van de SW-bedrijven gaan vanaf 1 januari 2013 op in De Schoonmaak Coöperatie.

Unieke samenwerking

De positieve ervaringen met schoonmaakwerkzaamheden, de ontwikkelingen op de markt en de bezuinigingen in de SW-branche zijn aanleiding voor de samenwerking.

Deze vergaande samenwerking tussen drie SW-bedrijven in de coöperatievorm is uniek in de branche en leidt tot een sterk leerwerkbedrijf dat werk biedt aan 800 schoonmaakmedewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Primair dus een écht leerwerkbedrijf voor medewerkers, zo meldt de cooperatie. Maar het wil ook een uitstekend schoonmaakbedrijf zijn dat haar afspraken nakomt.

Schoonmaakwerk erg geschikt

Uit ervaring weten we dat schoonmaakwerk een uitermate geschikte werksoort is voor mensen met verstandelijke, psychische, lichamelijke of sociale beperking.

De grote diversiteit in werklocaties en werkzaamheden en de gevraagde competenties zorgen ervoor dat onze medewerkers een volwaardige baan hebben waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Het is tevens een werksoort die uitstekende mogelijkheden biedt om mensen vanuit een werkloosheidssituatie op te leiden en te trainen om geheel of gedeeltelijk weer regulier aan de slag te kunnen gaan.

Werkaanpassingen (zoals speciale werkmaterialen, aangepast werktempo e.d.), opleiding & instructie (speciale mbo-opleidingen) en goede werkbegeleiding zijn hierbij van groot belang.

Weinig veranderingen voor medewerkers

De schoonmaakmedewerkers blijven werken op de projecten waar ze al werkzaam zijn: op kantoren en scholen in de regio. Wel krijgen de medewerkers allemaal nieuwe werkkleding want bij een nieuw bedrijf hoort immers een eigen logo en huisstijl. De centrale huisvesting van de  Schoonmaak Coöperatie bevindt zich in Vught.

Bundelen van krachten

De samenwerking haalt het beste uit de drie bedrijven. Door het bundelen van onze krachten creëren we optimale arbeidsparticipatie voor onze medewerkers. De samenwerking versterkt bovendien de flexibiliteit, leidt tot kostenbesparing (door bijv. centrale inkoop van materialen) en vergroot het werkgebied. 

De samenwerking maakt het mogelijk opdrachten aan te nemen die zonder de samenwerking niet haalbaar waren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Veel van onze klanten vinden het prettig dat zij met de inzet van De Schoonmaak Coöperatie een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In de nieuwe Participatiewet die met ingang van 1 januari 2014 van kracht wordt, zijn werkgevers met meer dan 25 werknemers verplicht om 5% van hun werknemersbestand te vullen met mensen met een ‘arbeidshandicap’. Onze klanten geven nu al blijk van hun goede intenties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Informatie: www.wsd-groep.nl

 

Reageren?