Overgangsregeling OSB-Keurmerk besloten door leden

OSB

Veel leden voldoen inmiddels aan de eisen van het OSB-Keurmerk. Een aantal nog niet. Daarom is tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 29 november jl. besloten een overgangsregeling te treffen.

Vanaf 1 januari a.s. is het OSB-Keurmerk verplicht voor het lidmaatschap van OSB. Door een aantal omstandigheden kan een aantal leden niet tijdig aan de nieuwe eisen voldoen, en zal dus niet in het bezit zijn van het OSB-Keurmerk. Om alle leden in de gelegenheid te stellen het keurmerk te behalen, krijgen de huidige leden extra tijd om aan de eisen te voldoen en zich te laten inspecteren door één van de inspectie-instellingen, dat meldt OSB in haar nieuwsbrief.

Informatie: www.osb.nl

 

Reageren?