Nieuwe vorstverletregeling: failliet van glaswasbedrijven dreigt

Winter

Branchevereniging OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) blijft grote bezwaren hebben tegen het plan van de Minister van SZW om de vorstverletregeling aan te passen.

Samen met de brancheorganisaties VEBIDAK, Koninklijke Metaalunie, FME/CWM, OBN, Transport en Logisitiek Nederland, Aannemersfederatie Nederland, VIB en UNETO-VNI is begin deze week een nieuwe brandbrief naar de Eerste Kamer gestuurd.

Uniforme basisregeling

In de nieuwe regeling lopen de werkgevers per winter een eigen risico van vier weken, als het personeel door vorst niet kan werken. Pas daarna krijgen de medewerkers een WW-uitkering. De branches willen gezamenlijk werken aan een uniforme basisregeling waarin de werkgevers tien dagen eigen risico lopen. 

In de huidige situatie kan het personeel in veel branches vanaf de eerste dag onwerkbaar weer een beroep doen op de WW. De branches stellen voor dat de werkgever de eerste tien dagen voor eigen rekening neemt, en daarna – mocht het winterweer langer aanhouden – een beroep te kunnen doen op het UWV.

Voortbestaan glazenwasserbedrijven in gevaar

Een nog langere periode voor eigen rekening, brengt binnen de schoonmaak- en glazenwasserbranche het voortbestaan van  met name glazenwasserbedrijven in gevaar. De maatregel treft vooral mkb-bedrijven.

De branches staan niet alleen in hun strijd tegen de aanpassing van de vorstverletregeling.
Ook VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een brandmail naar de Eerst Kamer gestuurd, waarin wordt aangegeven dat het wetsvoorstel niet tot de gewenste vereenvoudiging en uniformiteit zal leiden. Ook wordt daarin geopteerd voor een eigen risico voor werkgevers van twee weken ipv vier.

Hans Simons

Hans Simons, voorzitter OSB: “Sectoren met heel specifieke kenmerken, doen bij onwerkbaar weer een beroep op de vorstverletregeling. In het verleden is daarom per sector een maatwerkafspraak gemaakt, die door de sectoren zelf wordt gefinancierd. We doen daarom een dringend beroep op de Kamer om daar oog voor te hebben en het voorbestaan van met name mkb-bedrijven niet in gevaar te brengen.”

Informatie: www.osb.nl

Reageren?