Ontwikkeling NTA Landelijk Glazenwassersregister

glazenwasser

Uit onderzoeken van bureau Regioplan (2009) en de Nederlandse Mede- dingingsautoriteit (NMa, 2011) is gebleken dat zich in het particuliere segment van de glazenwassersbranche ernstige knelpunten voordoen.

Het gaat hierbij om het onderling verdelen van de markt en oneerlijke concurrentie. CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en de Ondernemers- organisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) segment AWOG willen de bestaande situatie verbeteren ten gunste van de bonafide glazenwassers.

In samenwerking met NEN worden daarom nu afspraken vastgelegd.

Twisten tussen glazenwassers leiden tot onveilige situaties

De vergaande twisten tussen glazenwassers en richting de consument leiden tot onveilige werksituaties. Bovendien is er sprake van ontduiking van belastingen/sociale premies, gevoelens van onveiligheid bij de consument en imagoschade voor de branche.

Op verzoek van de branche gaat het HBA een online Landelijk Glazenwassersregister opzetten. Particuliere glazenwasbedrijven (business to consumer) kunnen zich hier laten registreren. Zo wordt inzichtelijk welke registerbedrijven in een bepaalde regio of plaats hun diensten aanbieden.

Deelname werkgroep NTA Landelijk Glazenwassersregister

De eisen voor het Register worden vastgelegd in een normatief document, een Nederlands Technische Afspraak (NTA). De NTA bevat een eenduidig toetsingskader, waarin toetsingscriteria, toetsingswijzen en de procedure van klachtenafhandeling staan vermeld.

NEN zoekt belanghebbende partijen die willen meewerken aan de ontwikkeling van de NTA. De NTA wordt in ongeveer 4 maanden ontwikkeld door een nog samen te stellen werkgroep ‘NTA Landelijk Glazenwassers- register’. Een eerste concept moet in februari 2013 gereed zijn.

Werkgroep

Een aantal partijen heeft zich al gemeld voor deelname aan de werkgroep waaronder het HBA, een vertegenwoordiger/ondernemer namens de OSB en ook de Gemeente Purmerend.

NEN nodigt daarnaast nog andere gemeentes uit om in zitting te nemen in de werkgroep. Naar verwachting komt de werkgroep drie keer bij elkaar. De eerste vergadering is gepland in januari 2013.

Informatie en aanmelden

Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA: NEN Consumentenzaken, Hieke Reijnhoudt, telefoon (015) 2 690 224 of via e-mail consumentenzaken@nen.nl.
Aanmelden voor de werkgroep NTA Landelijk Glazenwassersregister kan tot 15 januari 2013 via e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

www.nen.nl

Reageren?