SieV: Calamiteitenregeling kan funest zijn

Schoonmaken is een Vak

Het wetsvoorstel van Minister Asscher van SZW zal naar de mening van de MKB branchevereniging SieV! ook gevolgen hebben voor de Glazenwassers en Gevelreinigers in de schoonmaakbranche. Deze specialistische reiniging zal net zo min kunnen worden uitgevoerd, wanneer het kwik onder de nul graden daalt.

Niet omdat de schoonmaakbedrijven niet willen, maar omdat de schoonmaakbedrijven geen ijsbaan achter mogen laten voor de passerende burger. En omdat Nederland veel kleine schoonmaakbedrijven telt die maar een paar medewerkers in dienst hebben, zou dit op voorhand ook de nekslag voor deze schoonmaakbedrijven kunnen betekenen. Om de heel simpele reden dat ander werk bij kleine bedrijven veelal niet voor handen zal zijn.

Calamiteitenregeling

Op 11 december jl. is de SP motie-Elzinga in de Eerste Kamer ingediend. De motie hierin is duidelijk: “In deze motie wordt de regering verzocht de onderdelen van het wetsvoorstel betreffende de “calamiteitenregeling” niet in werking te laten treden, alvorens met de sociale partners overeenstemming is bereikt.” En de stemming over deze motie is volgende week op 18 december 2012 in de Eerste Kamer.

SieV neemt stelling tegen plan

Het bestuur van SieV! neemt, gesteund door deze motie, derhalve stelling tegen het plan van minister Asscher om de cao-regeling samen te voegen met de werktijdverkorting regeling tot een nieuwe Calamiteitenregeling. Binnen de “Wet Vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen” (UWV).

Gesteund door cijfers, zijn er in de afgelopen 100 jaar maar liefst 25 periodes geweest, waarin de grens van 14 aangesloten dagen werd overtroffen in de bilt. Wanneer dit wordt uitvergroot naar 2012 dan is deze periode al 15 aaneengesloten dagen. Met uitschieters naar -12 overdag in Limburg in een periode van 23 dagen.

Een periode van meer dan vier weken aaneengesloten onwerkbaar weer, is slechts alleen in 1948 voorgekomen. Echter periodes met een vorstperiode die net geen vier weken vol maken zijn er veel meer.

Schoonmaakbedrijven

Als belangenbehartiger voor de MKB schoonmaakbedrijven, willen wij als SieV! er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat een regeling, zoals de Calamiteitenregeling spiegelt funest kan zijn voor de specialistische dienstverlening binnen onze branche. Wij zijn niet tegen een verantwoord eigen risico van 10 werkdagen. Wij zijn wel tegen een eigen risico van vier weken, zoals dat nu staat in deze wetswijziging. Hier komt bij dat je een bedrijf kunt verzekeren. Waarom is er dan geen verzekering voor een dergelijke calamiteitenregeling?

Informatie: www.schoonmakeniseenvak.com

Reageren?