CBS: Schoonmaakbedrijven in Q3 meer omgezet

CBS - Q3 2012

De schoonmaakbedrijven hebben in het derde kwartaal van 2012 meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook ontwikkelde de omzet zich sterker dan in het kwartaal ervoor, dat meldt CBS.

Toch was de stemming onder de ondernemers in de schoonmaakbranche in het derde kwartaal van 2012 somber. Voor het vierde kwartaal verwachten zij dan ook een daling van de omzet en van het personeelsbestand.

Omzetstijging zet door

De omzet van de schoonmaakbedrijven nam in het derde kwartaal van 2012 met ruim 4 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Hiermee zette de positieve omzetontwikkeling van het tweede kwartaal van dit jaar sterk door.

De schoonmaakbranche herstelt zich al twee kwartalen beter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. De zakelijke dienstverlening realiseerde in het derde kwartaal een omzetstijging van 2,6 procent.

Economische crisis lijkt geen invloed te hebben op prijsontwikkeling

In het derde kwartaal van 2012 lagen de prijzen van de schoonmaakbedrijven ruim 2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijstoename was hiermee even groot als in het tweede kwartaal van dit jaar.

De prijsstijging houdt verband met de cao-loonaanpassing per mei 2012. De economische crisis lijkt geen negatieve invloed te hebben op de prijsontwikkeling in deze branche.

Economisch klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van oktober 2012 blijkt dat ruim één op de zeven ondernemers werkzaam in de branche van de schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. van mening is dat het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2012 is verslechterd.

De ondernemers oordeelden negatiever over hun orderpositie, ruim een kwart van de ondernemers beoordeelde deze als te klein. Onvoldoende vraag wordt door 27 procent van de ondernemers gezien als een belemmering voor hun activiteiten.

Omzetdaling en minder personeel

Over het vierde kwartaal zijn de ondernemers somber gestemd. Per saldo verwacht maar liefst één op de drie ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Dit is vergelijkbaar met een kwartaal eerder. Het aantal bedrijven dat verwacht dat de omzet zal dalen, is groter dan de groep die een omzetstijging verwacht.

Per saldo verwacht één op de tien ondernemers dat de tarieven die aan afnemers in rekening worden gebracht zullen stijgen. Over de werkgelegenheid in de schoonmaakbranche zijn de ondernemers nog altijd pessimistisch gestemd. Per saldo denkt één op de vier ondernemers dat het personeelsbestand zal krimpen.

Meer cijfers staan op www.cbs.nl op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.

Reageren?