Alpheios: Crisis breekt vertrouwen schoonmaakmarkt

Alpheios

0% groei in uren en omzet, een ongewisse toekomst en nog flexibelere contracten met snellere ontslagen tot gevolg. Dat zijn conclusies uit het onderzoek ‘Schoonmaak anno 2013’ van Alpheios onder haar klanten. De onderzoeksresultaten van Alpheios eind 2011 gaven deze voorspelling voor 2012 aan. Deze tendens wordt voor 2013 voortgezet.

De mens is het slachtoffer van de onder druk staande schoonmaakmarkt. 91% van de respondenten geeft aan vermoedelijk of zeker niet in mensen te investeren en 75% moet meer schoonhouden in minder tijd. En daar lijdt de kwaliteit onder.

Men is namelijk minder te spreken over zowel de belevings- als technische kwaliteit. 31% van de klanten geeft dit jaar een 6 of lager voor de technische kwaliteit, een verdere daling van 11% ten opzichte van vorig jaar.

Te spreken over inzet schoonmaakorganisatie

Net als afgelopen jaar, zijn respondenten ook nu weer te spreken over de inzet van hun schoonmaakorganisatie. Maar liefst 59% (ten opzichte van 56% vorig jaar) geeft een 8 of hoger voor de inzet van hun mensen.

Als hoofdreden wordt aangegeven dat dit komt doordat medewerkers zich onderdeel voelen van en verbonden met de organisatie waar ze voor werken.

‘Hoge prestatienormen, minder tijd, minder budget, verouderde materialen, geen training of opleiding… Uiteindelijk zal ook dit zijn weerslag op de inzet van de medewerkers hebben’, aldus Henk Toering (directeur Alpheios B.V.).

Alpheios herkent de onderzoeksresultaten. De verkoop van producten en diensten daalt, terwijl de vraag naar adviestrajecten rondom performanceverbetering al jaren stijgt. ‘Wij optimaliseren de facilitaire organisatie van en met onze klanten’, vervolgt Toering. ‘Dit doen we door mensen en methoden optimaal op elkaar af te stemmen om zo efficiencyvoordelen te behalen. Hierdoor komt je tegemoet aan de budget- en urenbeperking enerzijds, maar anderzijds is er ook ruimte om mensen op te leiden en te voorzien van de kwalitatieve methoden die ze nodig hebben om aan de schoonmaakwensen te voldoen.’

Het onderzoek

Het onderzoek is door Alpheios gehouden onder haar klanten met een eigen schoonmaakdienst, eventueel in combinatie met een schoonmaakbedrijf. Respondenten komen uit diverse sectoren, maar met name uit de zorg en overheid.

Reageren?