Commissie Code spreekt ISS aan op verantwoordelijk marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Dat een aannemer of opdrachtgever in economisch slechte tijden een deel van de omzet terugvraagt aan zijn onderaannemers, is wel vaker voorgekomen. “Maar de toonzetting van de brief van ISS naar zijn onderaannemers was onheus en weinig tactvol, en daardoor niet in overeenstemming met de Code”, aldus Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk  Marktgedrag schoonmaak- en glazenwasserbranche.

De commissie Code sprak ISS aan op haar gedrag en vroeg Maarten van Engeland, directeur van ISS, om uitleg en achtergrond. Deze gaf een duidelijke visie op de verantwoordelijkheid voor de omgeving van zijn organisatie en zei dat de toonaard in de brieven “zeer ongelukkig” was.

Deel omzet terug storten

Op 20 november jl. stuurde ISS aan al haar onderaannemers een brief met het verzoek om een deel van de omzet terug te storten.  Eind november is de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag door diverse onderaannemers van ISS benaderd over de bewuste brief. Deze brief kwam, volgens de onderaannemers, niet overeen met het gedachtengoed van de Code, die ook door ISS is ondertekend.

‘Erg ongelukkig’

Reacties op de brief van ISS leidden ertoe dat ISS op 28 november een tweede brief heeft verzonden. Daarin was opgenomen dat de formulering van de eerste brief erg ongelukkig was. Van een ultimatum zou geen sprake zijn. Wel gaf ISS aan nog steeds prijs te stellen op een bijdrage van onderaannemers met als argumenten de economische recessie en het feit dat opdrachtgevers ook aan ISS een bijdrage vragen.

Kees Blokland in gesprek met Maarten van Engeland

Naar aanleiding van de klachten van de onderaannemers, besloot de voorzitter van de  commissie Code op bezoek te gaan bij de kersverse ISS-directeur persoonlijk. In het gesprek heeft Maarten van Engeland op overtuigende wijze zijn visie op de organisatie neergezet.

Open gesprek met leveranciers

Hij gaf aan dat wat er nu naar buiten is gekomen niet past in de filosofie en ook niet bij de cultuur van ISS. Blokland: “We hebben afgesproken dat we gezamenlijk alle onderaannemers die de brief hebben ontvangen uitnodigen voor een open gesprek, waarin men vragen kan stellen, en meningen en suggesties kan geven.

“Namens  het OSB-segment AWOG zal ook Koos Stuyvers (voorzitter van dit segment) aan dit gesprek deelnemen. Maarten van Engeland zal daarin de visie van ISS voor de toekomst ontvouwen.” Aansluitend zal Kees Blokland aangeven hoe dit zijns inziens aansluit bij de Code.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?