Wederom succes voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Hans Simons

OSB is blij en tevreden dat wederom is aangetoond dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag werkt. Deze code maakt vanaf 1 januari 2013 onderdeel uit van het OSB-Keurmerk.

Brief ISS aan onderaannemers

De uitspaak van de codecommissie naar aanleiding van klachten van verschillende glazenwasserbedrijven bewijst dat de code haar werk doet. Aanleiding was een brief van ISS aan haar onderaannemers om een bepaald percentage van de behaalde omzet terug te storten aan het schoonmaakbedrijf.

In strijd met de code

De formulering en strekking van deze brief leidde tot grote onrust en onzekerheid onder glazenwasserbedrijven die in onderaanneming voor het schoonmaakbedrijf werkzaamheden uitvoeren. De codecommissie heeft aangegeven dat de actie van ISS in strijd is met de code en is met ISS in gesprek gegaan om te komen tot een fatsoenlijke oplossing.

Hans Simons, voorzitter OSB: “Een code is wat een code doet. Ik ben blij te zien dat de codecommissie na klachten uit de branche in actie is gekomen, een uitspraak heeft gedaan en tot een oplossing komt. Hiermee is wederom aangetoond dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag werkt.”

OSB-Keurmerk

OSB introduceert op 1 januari 2013 het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. Naast controle op de NEN 4400-1 norm en enkele schoonmaakspecifieke eisen, maakt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onderdeel uit van dit keurmerk.

Bij de toetsing op het OSB-Keurmerk door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt gekeken hoe een schoonmaak- of glazenwasserbedrijf de code invult en naleeft. In het kader van keurmerk zou de actie van ISS leiden tot eenzelfde kritische houding van OSB.

Verbeteren marktverhoudingen

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in juni vorig jaar afgesloten tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en intermediairs. De code werkt aan het verbeteren van de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche.

In de code is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij de aanbesteding en inkoop van schoonmaakwerk niet alleen kijken naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.

Informatie: www.osb.nl, www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?