Delfzijl, Appingedam en Loppersum volharden in aanbesteding op laagste prijs

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum handhaven hun aanbesteding schoonmaakdienstverlening en glasbewassing met het gunningscriterium laagste prijs.  De heer Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, heeft de Code in relatie tot deze aanbesteding onder de aandacht gebracht bij de gemeente Delfzijl én de makelaar Combined Business Power BV.

Deze geven aan dat zij de Code respecteren. De commissie constateert nu dat de gemeenten én de makelaar wel zeggen de Code te respecteren maar dit in de praktijk niet doen. Typisch een geval van ‘ja zeggen, maar nee doen’.

Aanbesteding op laagste prijs

In oktober hebben de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum een openbare aanbesteding gedaan waarbij voor het perceel glasbewassing als gunningscriterium laagste prijs is gehanteerd.

Naar aanleiding daarvan heeft de heer Blokland bij de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Delfzijl, de heer Joostens, aangedrongen op een gesprek. Een aanbesteding op laagste prijs is namelijk niet conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Tussenkomst

Na de eerste poging is de heer Blokland benaderd door de makelaar Combined Business Power BV. Deze heeft namens de opdrachtgevende gemeenten bij de commissie aangegeven dat ‘de gewenste kwaliteitseisen voor perceel 2 Glasbewassing in de aanbestedingsdocumenten voldoende zijn beschreven, waardoor enkel nog de prijs het aspect is waar de gemeenten op gaan beoordelen.

‘De gemeenten onderschrijven de visie en de uitgangspunten van de gedragscode en zijn van mening dat de huidige insteek van het aanbestedingsdocument ten aanzien van glasbewassing niet automatisch leidt tot een handelen van inschrijvers in strijd met de code’.

Wethouder niet op andere gedachten

Een telefonisch gesprek met de heer Joostens en informatie over de Code kon de wethouder blijkbaar niet op andere gedachten brengen. Op 17 december is de visie namelijk nog eens bevestigd door de heer Joostens. Een merkwaardig detail is dat de gemeente al in november het verzoek tot heroverweging van het gunningscriterium laagste prijs heeft besproken.

Niet conform nieuwe aanbestedingswet

Het aanbesteden op laagste prijs is niet conform de nieuwe aanbestedingswet. Daarin wordt EMVI als gunningscriterium namelijk (economisch meest voordelige inschrijving) verplicht gesteld. Het toepassen van de laagste prijs mag alleen als een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom. In de aanbesteding van de drie gemeenten wordt dit niet nader gemotiveerd.

Het lijkt alsof de gemeenten nog even van de mogelijkheid gebruik wilden maken om de glasbewassing tegen de laagste prijs aan te besteden. Verder mag het duidelijk zijn dat het aanbesteden op laagste prijs in strijd is met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Met deze aanbesteding is de gemeente Delfzijl een zeer goede kandidaat voor de ‘Worst Practice’ van 2012.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?