Gebouwenservice de Wisser neemt deel aan wachtdagen-onderzoek ziekteverzuim

Ziek

Vorig jaar zijn er tijdens de CAO-onderhandelingen tussen de sociale partners afspraken gemaakt over een onderzoek naar de mogelijkheden om (de aanpak van) ziekteverzuim in de schoonmaak sector te verbeteren. Doel van dit onderzoek zijn instrumenten en een aanpak te vinden die leiden tot verlaging van het ziekteverzuimpercentage. Gebouwenservice de Wisser neemt deel aan dit onderzoek.

‘Er is binnen de schoonmaak branche veel discussie over de huidige wachtdagen regeling. Wij vinden dit onderzoek dan ook zeer belangrijk, en hopen dat dit dan ook meer duidelijkheid zal verschaffen,’ aldus Vincent van den Broek, directeur van Gebouwenservice de Wisser

In december 2012 kreeg Gebouwenservice de Wisser uit Heerlen een verzoek van branche organisatie OSB om deel te nemen aan het onderzoek naar ziekteverzuim binnen de schoonmaakbranche.

Ziekteverzuim

‘Uiteraard heeft onze organisatie, net als ieder bedrijf, af en toe te maken met ziekteverzuim. Mede door persoonlijke betrokkenheid en duidelijke communicatie hebben wij de afgelopen jaren het verzuimpercentage voor kort verzuim weten te beperken tot slechts 2%. Ik denk dat de grotere landelijke schoonmaakbedrijven met een hoog ziektepercentage veel van schoonmaakbedrijven binnen het MKB kunnen leren’ aldus Vincent van den Broek.

Volgens de huidige CAO krijgt een werknemer jonger dan 50 jaar bij arbeidsongeschiktheid de eerste twee werkdagen niet uitbetaald met een maximum van 4 uur per dag.

Informatie: www.dewisser.com

Reageren?