Hago Zorg weer schoonmaakpartner Ziekenhuis Amstelland

Hago Zorg

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen heeft haar samenwerking met Hago Zorg verlengd met twee jaar en twee optiejaren. Naast de schoonmaak van de poliklinieken, het OK-complex en de niet-patiëntgebonden afdelingen, die Hago Zorg sinds mei 2008 voor het ziekenhuis verzorgt, wordt de overeenkomst uitgebreid met de overname van de schoonmaak van enkele patiëntgebonden afdelingen en het aansturen van de eigen dienst.

Menukaart

Hago Zorg gaat schoonmaken volgens het outputgerichte concept ‘Glanzend Resultaat’. Hierbij staat een resultaat- en belevingsgerichte samenwerking centraal en vindt schoonmaak niet langer alleen plaats volgens traditionele werkprogramma’s, maar op basis van een menukaart waarop per ruimte is aangegeven wat de (eind)gebruiker belangrijk vindt.

Zo wordt beschikbare tijd efficiënter besteed en wordt beter ingespeeld op individuele wensen en behoeften, met als uiteindelijk doel een optimalisatie van de gebruikerstevredenheid.

WIP-richtlijn

Vanzelfsprekend wordt de wettelijke regelgeving, waaronder de WIP-richtlijn, bij de implementatie van dit innovatieve concept in acht genomen.

Eric Kahle, manager Facilitair Bedrijf Ziekenhuis Amstelland vertelt: ‘Ziekenhuis Amstelland levert medisch specialistische behandeling en verzorging van hoogwaardige kwaliteit in een vriendelijke en overzichtelijke omgeving, waarbij de wensen en behoeften van de patiënten, bezoekers en medewerkers centraal staan.

‘Dezelfde klantgerichtheid naar ons als opdrachtgever speelde een zeer grote rol bij de keuze voor Hago Zorg als schoonmaakpartner. De organisatie stelt zich op als actieve partner en draagt met het concept ‘Glanzend Resultaat’ optimaal bij aan het in stand houden van onze missie en kernwaarden. Dit is voor Ziekenhuis Amstelland een goede basis om de samenwerking te continueren en intensiveren.’

Dagschoonmaak

Om Glanzend Resultaat gedegen te implementeren worden schoonmakers breed opgeleid op het gebied van werkinhoud, het gebruik van hulpmiddelen en het effectief samenwerken in een team. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan communicatievaardigheden.

Gert Zoet, directeur regio West-Nederland van Hago Zorg: ‘Met name dit laatste is een cruciaal onderdeel, omdat ‘Glanzend Resultaat’ voornamelijk wordt ingezet als dagschoonmaak en onze schoonmakers dus in contact komen met patienten en zorgmedewerkers.’

Hago Zorg

Hago Zorg is een landelijk opererend schoonmaakbedrijf met vijftig jaar ervaring in schoonmaakdienstverlening in de gezondheidszorg en ruim drieduizend medewerkers in dienst. Het bedrijf is expert op het gebied van (medische) schoonmaak en services ‘rondom het bed’ bij meer dan honderdzestig zorgorganisaties.

Informatie: www.hagozorg.nl

Reageren?