Vendor steunt ontwikkelingsproject van Humana in Malawi

Vendor - Humana

De ontwikkelingsorganisatie Humana krijgt steun van Vendor. 2,6 miljard mensen hebben nog geen toilet of soortgelijk sanitair, met alle gevolgen van dien. Sanitaire voorzieningen zijn Vendor’s corebusiness. Vendor ziet het daarom als haar plicht zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot een toilet.

Met de steun van Vendor worden in Malawi duurzame toiletten ingezet op verschillende praktijkopleidingen en wordt de zelfredzaamheid vergroot.

Sanitaire voorzieningen en praktische vaardigheden

Vendor steunt Humana bij een uniek onderwijsproject in Malawi waarin sanitaire voorzieningen en onderwijs samenkomen. Door deze combinatie bereiken Humana en Vendor een duurzame ontwikkeling.

Miriam Jansen, Marketing Manager Vendor licht toe: “Het project sluit nadeloos aan bij Vendor’s MVO beleid waarin er een harmonieuze balans is tussen People, Planet en Profit. Het project wordt verricht op de praktijkschool Mikolongwe, gelegen in de gelijknamige stad.

“Studenten leren op een praktijkopleiding over het aanleggen van een schooltuin, voeding en het hergebruik van nutriënten uit urine en ontlasting via een speciaal daarvoor ontwikkeld toilet. Ze leren hoe nuttig hun urine en ontlasting als bodemverrijker kunnen zijn voor de schooltuin.

“Uiteindelijk zetten deze studenten de toiletten zelf in op hun eigen land. Door slim gebruik van de geleerde methoden vergroten de studenten eigenhandig de voedselzekerheid van talloze mensen. Vendor’s betrokkenheid bij dit project maakt daadwerkelijk een verschil.”

Ecosan toilet voor zelfredzaamheid

Op de Praktijkschool Mikolongwe in Malawi gaan Vendor en Humana acht Ecosan toiletten aanleggen. Jansen vervolgt: “Het Ecosan toilet is een speciaal toilet dat nutriënten uit de afvalstoffen haalt. Zo wordt het geschikt voor groentetuinen om het schoolgebouw. De bodemverrijking zorgt ervoor dat het land waar de gewassen groeien vruchtbaarder wordt.

“Ook wordt er twee hectare aan landbouwgrond aangelegd waar 160 studenten per jaar aan de slag kunnen. Daarnaast is Humana door Vendor’s steun in staat een training aan te bieden met binnen drie opleidingen, namelijk ‘bouw’, ‘landbouw’ en maatschappelijk werker’. Met deze training leren de studenten hoe zij een Ecosan toilet moeten aanleggen, hoe ze de gebruikte nutriënten kunnen gebruiken om de productie verhogen en hoe ze de gemeenschap kunnen informeren en activeren voor wat betreft het gebruik van de Ecosan toiletten.”

Landbouw

Landbouw is de drijfveer van de economie in Malawi. Meer dan 80% van de bevolking leeft op het platteland. De agrarische sector vertegenwoordigt 36% van het bruto binnenlands product van Malawi.

Jansen: “Ondanks de grote activiteit op het land is bijna de helft van alle kinderen in Malawi chronisch ondervoed. Dat maakt het project belangrijk op de Praktijkschool Mikolongwe. Door het gebruik van de Ecosan toiletten wordt de productie van de landbouwgrond verhoogd. Dit kan levensreddend zijn voor de mensen in Malawi.”

Informatie: www.vendor.nl

Reageren?