Enquête ‘New ways of working – the office of the future’

ISS Facility Services

Studie uitgevoerd door Copenhagen Institute for Future Studies, ism IFMA en ISS

In 2012 presenteerde ISS de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar de toekomst van de Facility Management markt: ISS 2020 Vision – Scenarios for the future of the Global Facility Management Industry.

Graag doen de onderzoekers nu een beroep op uw medewerking om een ander aspect van de ontwikkelingen in het vakgebied te onderzoeken: “New Ways of Working – The Office of the Future”

Deze studie wordt uitgevoerd door het Copenhagen Institute for Future Studies, in samenwerking met IFMA en ISS.

Het is de hoop en ambitie dat zo veel mogelijk facility managementprofessionals aan dit onderzoek meewerken. De enquête is anoniem en vergt slechts 10 minuten van uw tijd.  Na het afsluiten van de enquête (op 27/02) en analyse, ontvangt u gratis een kopie van de enquêteresultaten.

Klik hier om de enquête in te vullen.

ISS dank u alvast hartelijk voor uw hulp.

Tags:, ,

Reageren?