Bouman GGZ kiest voor Hago Zorg

Hago Zorg - Sjef Czyzewski en Margot van Leijen (Hago Zorg)

Bouman Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft uitgesproken Hago Zorg de komende jaren als gewenste schoonmaakpartner te zien. Hoewel het tweejarig contract pas officieel vanaf 1 april aanstaande ingaat, is Hago Zorg 11 februari al gestart met de schoonmaakwerkzaamheden op de eerste locatie.

Optimaliseren technische kwaliteit schoonmaak

Centraal in de overeenkomst staat een inputgerichte samenwerking, waarbij de focus ligt op het optimaliseren van de technische kwaliteit van de schoonmaak. Daarnaast is patiëntparticipatie een belangrijk onderdeel van het partnerschap.

Hierbij onderzoeken Hago Zorg en Bouman GGZ hoe er werk gecreëerd kan worden voor patiënten die hun behandelingstraject bijna hebben afgesloten. Deze gedrevenheid in combinatie met kennis en expertise bleken voor Bouman GGZ doorslaggevend om Hago Zorg als partner aan te stellen.

Job Heerink, facilitair manager Bouman GGZ vertelt: ‘De bereidheid om aan te sluiten bij patiënt(arbeids)participatie is naast het financiële aspect een belangrijke factor geweest in de besluitvorming. Maar ook de kennis van zaken op het gebied van GGZ, innovatie en bevlogenheid zijn zaken die goed aansluiten bij onze bedrijfscultuur.’

Schoonmaakwerkzaamheden

Is de overeenkomst nu nog gericht op het verzorgen van de reguliere schoonmaakwerkzaamheden, in de toekomst willen beide partijen bezien of het mogelijk is het outputgerichte concept Glanzend Resultaat toe te passen.

Hierbij staat een resultaat- en belevingsgerichte samenwerking centraal en wordt beter ingespeeld op individuele wensen en behoeften van de (eind)gebruiker, met als uiteindelijk doel een optimalisatie van de gebruikerstevredenheid.

Informatie: www.hagozorg.nl

Reageren?